من وآدم برفی و دریا

<ورزش پاک توهم است
< معنویت دل
<خطر فیلتر شکن بیشتر از تلگرام است
<سید مهدی طباطبایی طراز روحانیت اصیل
<نقش ارتباطات در دیدار رهبران دو کره
<چند پیشنهاد برای پیدا کردن مرتضوی
<موانع واقعی استفاده از کالاهای داخلی
<تلگرام غیر از اینترنت است
<کسی جز خودتان منتظر شاد بودنتان نیست
<سایه اش مستدام باد
<]چرا انقلاب اسلامی مظلوم است
<حاکمیت ونسل جوان گرامر زبان مشترک بخوانند
<واقعیت تاریخی در مورد رفراندوم قانون اساسی
<رابطه غبطه انگیز امام خمینی و هاشمی رفسنجانی
<ما از رای به روحانی پشیمان نیستیم ولی…
<آقا زاده ای که هنوز آقا و الگو است
<همدلی سپاه و دولت نیاز حل مشکلات است
<سعودی ها بازنده قطع رابطه با قطر هستند.
<  بیست سالگی دوم خرداد. خاتمی و ناطق در کنار هم.
<تحریمی ها مردم ایران را قربانی می کنند

جستجوی
در

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

ورزش پاک توهم است
جایزه اسکار بهترین فیلم مستند ۲۰۱۸ به فیلم ایکا روس - ICARUS - رسید. فیلمی مستند در یکی از بازیهای کثیف سیاسی در حوزه ورزش است. موضوع فیلم دوپینگ سازمان یافته دولتی است که در روسیه اتفاق افتاده است. چند بار مجبور میشوی وسط فیلم پاوز را بزنی و بگی لعنت به سیاست و بعد بقیه اش را ببینی. یک دوچرخه سواربا یک چت معمولی برای داروی انرژی زا از مسئول فنی دوپینگ روسیه کمک می خواهد. به همین بهانه پنجره ای باز می شود به سیستم دوپینگ سازمان یافته روسیه و راههای پیچیده تقلب در آزمایش ها - در مورد تیم ها و نه افراد- که به یک رسوایی جهانی کشیده می شود. این فیلم خیلی از امیدها، تشویق ها و هیجانات مردمی راکه برای قهرمانان و یا تیمشان نثار کرده اند تباه می کند. ورزش بدون سیاست شعار قشنگی است. اما مهمترین بخش سیاست وبد تر از آن بخشهای امنیتی مثل کل سیسستم امنیتی روسیه که در این فیلم درگیر شده است ورزش را رها نمی کنند. ورزش پاک نادر الوجود شده است. می خواهند پیچیده ترین راههای دوپینگ جمعی - نه دوپینگ شخصیِ یک یا دونفر ـ را انجام دهند.مردم مطالبه گر ازسیاستمداران بیشتر مخاطب این فیلمند تا ورزش دوستان . این فیلم مستند سرو صدا کرد اما اثر نکرد. فیلم انگلیسی است و برایان فوگل کارگردان آن است ومحصول سال ۲۰۱۷ است.

© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.