من و آدم برفی و دریا
 

من در روز رخصی از بیمارستان

در موسسه گفتگوی ادیان

در یکی از سمینارهای ادیانی در آلمان
 

پارسال در نمایشگاه کتاب

این آخرین ورژن منه که هم لبخند ملیح دارم وهم موقع عکس گرفتن میگفتم چییییییییییییزززز

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.