من وآدم برفی و دریا
 

در موسسه گفتگوی ادیان

پارسال در نمایشگاه کتاب

این آخرین ورژن منه که هم لبخند ملیح دارم وهم موقع عکس گرفتن میگفتم چییییییییییییزززز
 


این عکس قدیمی زا یکی از دوستان برایم ایمیل کرده بود.

ممنون از محبت دوستانی که برای آزادی ام گل بارانم کردند

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.