آقای خاتمی
 

اقای صدوقی در کنار نقاشی از دوران کودکی خودش

عکسی که از مرحوم صدوقی دم منزلشان گرفته ام

اقا محمد رضا، پسر بزرگ شهید بهشتی و مصطفی تاجزاده
 

اینم یک عکس بی ریا از آقای حضرتی رئیس روزنامه اعتماد در دفتر آقای کروبی

این عکس را از مرحوم سحابی در حسینیه ارشاد گرفتم

آقایان دکتر عارف و مهندس مهرعلیزاده

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.