حسن آقای خمینی هرساله در این ایام متولی مراسم بزرگداشت پدرش حاج احمد آقای خمینی است.
 
 

© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.