۱۳ فروردين ۱۳۸۸

گردش تصویری در وسط شهر

سیزده بدرتان به خیر وخوشی.پریروز به اتفاق خانواده با مترو رفتیم وسط شهر. تهران گردی.خیابان بوذرجمهری رابسته اندو جای قدم زدن خوبی است. طرح بزرگتری از ۱۰ سال پیش برای وسط گردشی شهر طراحی شده بود که نمیدانم به چه سرنوشتی دچار شده است:

از زیبائی های منطقه بازار مسجد امام است که در حال بازسازی بودند:

عمارت شمس العماره هم که یاد آور حکومت در وسط شهر است:

کوچه مروی مرکز فروش اجناس خارجی است و بیشتر هم عرب هستند:

 

جالب بود که کنار کوچه کراوات هم می فروختند. نمی دانم چرا کراوات از کت وشلوار رسمی حذف شده؟خیلی لباس را قشنگ تر می کند:

در ادامه مسیر باز هم با مترو رفتیم شاه عبدالعظیم زیارت.نماز ظهر وعصر را آنجا خواندیم:

قطار دودی را هم هنوز نگهداشته اند. اولین نسل قظار در ایران

از بچگی وقتی از مشهد می آمدیم زیارت ،کباب شابدلعظیم خیلی خاطره انگیز بود. جای همه تان خالی .نهار کباب خوردیم:

ه

8 4        ۱      3 7

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.