۳۱ تير ۱۳۸۷

محل نگهداری قلب پادشاهان اتریش

 

در اتریش که بودم روز یکشنبه که روز کلیساست، مسئولان کنفرانس دین و دیپلماسی، اعضای شرکت­کننده را به برنامه­ی مذهبی کلیسای آگوستین مقدس بردند. تمام پادشاهان اتریش هم در این کلیسا ازدواج کرده­اند و هم دفن شده­اند.

 

 

بعد از پایان مراسم با راهنمایی کشیشی که برنامه اجرا کرده بود، به صورت ویژه به قسمت پشت کلیسا رفتیم. آن­جا کمدهای لباس رسمی گرانقیمت روحانیون بود.

 

 

زربافت­های مختلف برای مراسم عروسی بزرگان و لباس­های سیاه فاخر برای عزاداری­ها؛ خیلی از آنان محافظت می­کردند. در یک قسمت دیگر درب بزرگ آهنی وجود داشت؛ مثل درب­های زندان­ها، سوراخ­های کوچکی بود که می­شد از آن داخل را دید.

 

 

 

گفتند که پادشاهان اتریش را در زیر این کلیسا دفن کرده­اند ولی قلب­های آنان را درآورده­اند و در پشت این درب آهنی در ظروف مخصوصی قرار داده­اند. همه یک جوری شدیم. از پشت سوراخ­های کوچک دوربین را دادم داخل و از ظروف قلب پادشاهان عکس گرفتم.

 

 

 

واقعاً در این ظرف­ها قلب پادشاهان اتریش نگهداری می­شد.

اَیییییییییییییی!

 

8   4        ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷   ۸    ۹    ۱۰    ۱۱    ۱۲       3  7

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.