نمایشگاه کتاب تهران

با آقای خاتمی

دیده بوسی!
 

در تشییع مادرم

نیما دهقان با همان موها

با آقای خاتمی و مرحوم توسلی
 

من و امیرعلی در عزاداری عاشورا / مشهد

با آقایان حداد عادل و مهدوی دامغانی

 

من و امیرعلی، نوه گلم


در نمایشگاه مطبوعات
 

8   4        ۱    ۲   ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰       3  7
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.