عکس من و آقای عبدالله نوری که ایسنا گرفته است

استودیوی پرس تی وی

من و حسن آقای خمینی
 

گروه لوموندی ها در موسسه ادیان

من و آقای عبدالله نوری

من و علی آقای خمینی در مرقد امام.شب قدر (عکس از ایسنا)
 

دانشکده دیپلماتیک / وین

سخنرانی در هیروشیما-ژاپن

اینم من با یک آقای خیلی قد بلند
 

غرفه ی موسسه ی گفتگوی ادیان در نمایشگاه

اینم منم

سمینار دین و حکومت قانونی در اردن
 

8   4        ۱    ۲    ۳   ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰       3  7
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.