بولینگ

در کلیسای سنت لوئیس

تلوزیون بوشهر / سال ۱۳۶۱
 

برای من هم دعا کنید!

عکس یادگاری و ماشین تحریر

با آقای خاتمی
 

در جمع خبرنگاران شیرازی

با آقایان خاتمی و توسلی در هواپیما

با این مجسمه سنگی بی شباهت هم نیستیم ها.
 

با آقای احسان نراقی

سخنرانی در کلن آلمان

در مسجد الحسین کاشان
 

8   4        ۱    ۲    ۳    ۴    ۵   ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰       3  7
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.