اقای خاتمی

اقای صدوقی در کنار نقاشی از دوران کودکی خودش

عکسی که از مرحوم صدوقی دم منزلشان گرفته ام
 

اقا محمد رضا، پسر بزرگ شهید بهشتی و مصطفی تاجزاده

اینم یک عکس بی ریا از آقای حضرتی رئیس روزنامه اعتماد در دفتر آقای کروبی

این عکس را از مرحوم سحابی در حسینیه ارشاد گرفتم
 

آقایان دکتر عارف و مهندس مهرعلیزاده

اصلاحات

جمعی از اعضای هیئت دولت اصلاحات روی پله
 

با آقای ویلیام، کشیش کلبسای لندن وعاقد پرنس ویلیام

آقای خاتمی

خانم رضوی همسر دکتر شریعتی و آقای عمو زاده خلیلی
 

8 4        ۱   ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷    ۸    ۹    ۱۰       3  7
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.