۳۰ آذر ۱۳۸۲
شب يلدا و فال حافظ

امشب بلندترين شب سال است. يلدا بر شما مبارک. ملت خوش ذوق ايراني شبهاي يلدا به دور يکديگر جمع مي شوند، ميوه و آجيل مي خورند و از نصايح پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها بهره مند مي شوند. از همه زيباتر اينکه سعي مي کنند از حافظ تفالي بگيرند. من هم بر اساس اين سنت ايراني براي وب نوشت فالي گرفته ام که آن را برايتان مي نويسم (فال حافظ مثل هميشه عجيب بود.)

 

 

بر سر آنم که گر زدست برآيد

دست به کاري زنم که غصه سر آيد

 

خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد

 

صحبت حکام ظلمت شب يلداست

نور زخورشيد جوي بو که بر آيد

 

بر در ارباب بي مروت دنيا

چند نشيني که خواجه کي به در آيد

 

ترک گدايي مکن که گنج بيابي

از نظر رهروي که در گذر آيد

 

صالح و طالح متاع خويش نمودند

تا که قبول افتد و که در نظر آيد

 

بلبل عاشق تو عمرخواه که آخر

باغ شود سبز و شاخ گل به بر آيد

 

غفلت حافظ درين سراچه عجب نيست

هرکه به ميخانه رفت بي خبر آيد

 

4جنگ تندروهاي اديان
مَمَلُگ حروم شد!3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.