۳۰ آبان ۱۳۸۳
اظهار نظر نيکسون درباره زنان

 

مثل اينکه مسأله بي توجهي به زنان، فقط به جهان سوم مربوط نيست. خود من گمان مي بردم که لااقل مردم آمريکا و باز در بين آنها سياستمدارانشان زن و مرد را مساوي مي بينند و به همين دليل برجهان سومي ها فشار مي آورند. در لابلاي خاطرات خانم هيلاري کلينتون خواندم که وقتي او به کمک همسرش براي کارزار انتخاباتي تلاش مي کرد نيکسون در اثناي ديداري از واشنگتن طي مصاحبه مطبوعاتي در مورد اين همکاري زن و شوهر گفته است: اگر همسر يک کانديدا خود را به عنوان آدمي بسيار باهوش و قدرتمند جلوه دهد، در اين صورت شوهرش موجودي ضعيف و بزدل به نظر خواهد رسيد. نيکسون به همين جا هم اکتفا نکرده، خطاب به رأي دهندگان جمله کاردينال ريشيليو را يادآور شد: «عقل و خرد در يک زن، امر ناشايستي است.»

شما باورتان مي شد؟ حتماً مي توانيد حدس بزنيد در همين ايران خودمان اگر يک سياستمدار در مصاحبه مطبوعاتي که بماند، يک فرد عادي نسبت به خانمها چنين حرفي بزند، دچار چه حادثه اي خواهد شد!

4اطلاعيه به کلي سري
گندم در "غربت خبري" به خود كفائي رسيد.3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.