۰۳ شهريور ۱۳۸۳
رئيس جمهور آينده (1)

 

طبيعي است که وقتي مي پرسند اگر رئيس جمهور شويد چه مي کنيد، معنايش اين است که رئيس جمهور بايد چه بکند. به اين دليل نظراتم را ارائه مي کنم:

 

1- معتقدم رئيس جمهور آينده در جامعه اي که بيش از 60% جمعيت کشور جوان هستند، بايد  حرف نسل جوان را بفهمد، زيرا برنامه ريزي براي آينده کشور را نسل جوان 60 درصدي بايد به سامان برسانند. حضور رئيس جمهوري که درد، خواست، و نيازهاي نسل جوان را حداقل بفهمد! ضرورتی اجتناب ناپذیر است. يک آمار کوتاه از جواناني که در ابتداي انقلاب مديريت را بدست گرفتند جالب است. نگاه به سن بسياري از مديراني که در سن و سال بنده هستند و در اوائل انقلاب مديریتهای رده مياني را داشتند و يا حتي در اوائل انقلاب مديراني که در رده هاي اول مثل وزراء بودند و اين روزها ميانگين سن آنها 50 سال است، مي تواند نمونه خوبي باشد. با اين تفاوت که به دليل انقلاب ارتباطات فهم و سواد و درک نسل جوان امروز ما به مراتب بيش از نسل جوان آن روز است.

اگر رئيس جمهور آينده حرف نسل جوان را نفهمد و نتواند اين فاصله را پر کند، قطعاً در هيچ سياستي توفيق پيدا نخواهد کرد.

امروز جامعه پس از گذراندن نزديک به 30 سال از آغاز انقلاب، احتیاج به قرائتي از دين دارد که بتواند بين زندگي و آرمانها آشتي دهد و قبل از هر چيز به آنها بفهماند که مي توان زندگي کرد.

2- گرچه ساختار حاکميت و قدرت در کشور از پيچيدگي خاصي برخوردار است و سبب می شود که خود عاملی در دشواري تحق وعده ها و عملي شدن نظرات رئيس جمهور آينده باشد. اما در همين ساختار بايد حداکثر توقعات مردم را برآورده کرد. شايد تجربه دوره خاتمي پشتوانه ای برای يافتن راه حل برتر براي دوره آينده باشد. اگرچه وقتي عاقبت کار خاتمي اين شد، اینکه رئيس جمهور بعدي چه مي تواند انجام دهد، خيلي برايم روشن نيست. حتي اگر در ساختار فعلي از هماهنگي بيشتری با مجموعه نیز برخوردار باشد، بازهم براي تحقق حداقلها دچار دشواري و مشکل خواهد بود.

...

ادامه  دارد.

4آخرين هفته دولت
رئيس جمهور آينده (2)3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.