۰۳ مهر ۱۳۸۳
کودکان پاکِ پاکدشت

 

ماجراي کشته شدن تعداد زيادي از کودکان پاکدشت خيلي تکان دهنده تر از آن است که قابل تصور باشد. با دقت اوليه به چند نکته مهم مي توان توجه کرد:

1-       چقدر دردناک است که در طول اين مدت که حتماً پدران و مادران و خانواده آنها به در و ديوار مي زده اند که از فرزندشان خبري داشته باشند و پارتي اي براي پي گيري نداشته اند و بي پاسخ مانده اند که خبري نيست.

2-       نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي ما نيروهاي قوي اي هستند. نشان داده اند که در ماجراهايي که انگيزه دارند به خوبي مي توانند آن را رد يابي و ريشه يابي کنند. در اين ماجرا نيروي انتظامي و بخش اطلاعاتي آن وظيفه اصلي را دارد. در مورد برخورد با سينما يا برخورد با مسأله بدحجابي که انگيزه اصلي است! و يا حتي مساله قاچاقچيان و ترافيک و حوزه سياست نشان داده اند که توانا هستند و خوب هم توانا. آنها بايد پاسخ دهند که در اين ماجرا و احتمالاً ماجراهاي ديگري که در حال وقوع است چه کرده اند و چه نوشدارويي پس از مرگ سهراب ارائه کرده اند. فرمانده نيروي انتظامي اين خوبي را داشته که گفته در اين مورد پاسخگو است. منتظر هستيم.

3-       در تو در توي ا ين کشور بزرگ و زير اين پرده نازک معنويت تبليغ شده، دنياي لجني خوابيده است. جنايت و فقر غوغا مي کند. اين درد دل همه شماهاست و هرکس اندک عقلي داشته باشد براي آينده اين کشور که اولويتها به شدت به هم ريخته است نگران مي شود. آري، اولويتها به هم ريخته!

حفظ امنيت فرزندان مردم که کشته نشوند از خيلي از چيزها اوليت بيشتري دارد!

4مجلس، دولت و مردم
درباره کاريکاتور3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.