۱۲ آبان ۱۳۸۳
شب قدر

 

به افق ايران، امشب اولين شب قدر  است. شبهاي قدر رابطه شخصي انسان با خداست. بهترين رابطه اي که مي توان تصور کرد. بي دخالت هيچکس، رو به قبله، و آنچه دل تنگت مي خواهد مي تواني به خدا بگويي.

مراسم شب قدرخيلي زيباست. اول: قرآن را جلو صورت بايد باز کرد و از خدا در خواست توجه، سپس قرآن را بالاي سر قرار مي دهند. يعني خدايا، اگر بد هستيم ولي زير سايه قرآن تو ايستاده ايم، سپس شروع مي کنند خدا را قسم دادن به خودش، پيامبرش و امامان معصوم.

آنگاه  بعد از طي اين مراحل مي گويند: حالا هرکسي حاجتي دارد، خودش با خدايش درميان بگذارد.

و مگر مي شود خداي کريم و مهربان، با اين همه سوگند، دست رد به سينه کسي بزند. هرگز.

براي همين است که اين شبها را شب قدر ناميده اند، يعني تقدير سالانه انسان با در خواست از خدا مي تواند شکل بگيرد.

شايد همه ما احتياج داشته باشيم در طول سال لحظاتي را با خدايمان چنين صادقانه خلوت کنيم. شبهاي قدر از آن شبهاست.

التماس دعا.

4حرف تو حرف
انتخابات آمريکا3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.