۲۶ آبان ۱۳۸۳
خليج هميشه فارس

 

نام خليج، فارس بوده و هميشه فارس خواهد بود. اطلاعاتي که اين روزها در مورد اينکه قرار است در بعضي کتابهاي رسمي  جهاني، در کنار نام تاريخي خليج فارس، از عنوان خليج عربي هم نام ببرند، حتي اگر خبر مستندي هم نباشد، و تنها شايعه اي هم آن را منتشر کرده باشد، آنقدر پر اهميت هست که نسبت به آن حساسيت جدي نشان داد. اولاً خيلي خوشحال شدم که اولين حساسيت ها در وبلاگ ها بود. موج جديد حساسيت ايران دوستي در وبلاگ ها افتخار جديدي است براي وبلاگ نويسان.

در اينکه خليج، فارس است جاي بحث و گفتگو نيست. بيش از مرز سرزمين بيشتر کشورهاي حاشيه خليج فارس فقط ايران با خليج فارس مرز دارد. در تاريخ رسمي جهان اين نام ثبت شده است. ديروز پس از خواندن اين خبرها، با آقاي امين زاده از وزارتخارجه تماس گرفتم، گفتم بعيد مي دانم در مراکز رسمي دنيا چنين چرندياتي به ذهن آنها خطور کند که نام غير فارس را در کنار خليج فارس بياورند ولي همين اندازه شايعه براي مسئولان کشور، ضرورت ايجاد مي کند که با تمام حساسيت به دنبال ماجرا باشند. وزارتخارجه قرار است پي گيري کند.

گرچه اگر آنها هم پي گيري نکنند، مسأله آنقدر پر اهميت هست که همه ايرانيان نسبت به آن حساس باشند.

چندي پيش من در يک کنفرانس رسمي در امارت متحده عربي سخنراني داشتم. از تلويزيونهاي محلي هم پخش مي شد. سعي کردم که در آن سخنراني 15 دقيقه اي 11 بار به مناسبتي اسمي از خليج فارس بياورم. يکي از وسط جمعيت بلند شد که به فکر وحدت جهان اسلام باشيد. گفتم وحدت جهان اسلام تنها وقتي تحقق مي يابد که کشورها، حقوق رسمي و بين المللي يکديگر را به رسميت بشناسند. وقتي صدام به کويت حمله کرد، همه دنيا آن را محکوم کردند و مخالفت با صدام عامل وحدت شد، چون به حق قطعي کويت تجاوز شده بود. وحدت جهان اسلام هم وقتي سامان مي گيرد که حق رسمي ايران در نام پرآوازه خليج فارس مورد خدشه قرار نگيرد. اين حساسيت وبلاگ نويسان نيز شادماني آفرين است. اميد دارم نتايج بررسي ها، تلاشها و زحمات رسمي و غير رسمي شما طمع ديگران را ناکام کند.

4دشواري هاي ارتباط با مسئولان
خاطره اي از جلال آل احمد3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.