۲۸ آبان ۱۳۸۳
درباره نتيجه مذاكرات هسته اي
پس از مدتي انتظار و دلهره مذاكرات هسته اي پايان مطلوبي پيدا كرد و آرامش نسبي به جامعه برگشت. ما كه قصد ساختن سلاح اتمي نداشتيم و نداريم و دنيا در شرايطي قرار گرفته كه به هيچكس چنين اجازه اي نمي دهد، دور كردن كشور از آستانه يك برخورد نظامي و يا حداقل اقتصادي، درايت و شجاعت مي خواست كه مذاكره كنندگان توانستند اين شجاعت را به خرج دهند.
كساني از نمايندگان مجلس مصاحبه كردند كه اي كاش پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت برود! كساني خواستند چنين تلقي شود كه اگر اين آرامش به كشور باز گردد، تحقير ملي است. و كساني هنوز هم اصرار دارند كه اين توافق را نفي كنند. بدون وارد شدن به محتواي گفتگوها، اين توافق را از آن جهت افتخار آميز ميدانم كه سايه شوم تحريم اقتصادي و يا بالاتر از آن را از سر مردم ايران دور كرد. اين چه غروري است كه ملت ايران قربانيان آن باشند و حداقل سالها مثل مردم عراق شير خشك فرزندانشان را نداشته باشند و جمعي پيروزي بر استكبار جهان غرب و آمريكا را بگيرند.
آنانكه شعار ايستادگي و مقاومت را مي دادند و امروز به آفرينندگان اين نتيجه آرام بخش حمله مي برند چه جرائمي براي مردمي كه بايد تاوان اين گونه شعارهاي غير واقعي را بدهند دادند.
غرور ملي ما وقتي شكوفا مي شود كه مردم كشور و – نه تنها مديران عالي رتبه – در رفاه زندگي كنند و دور از غوغا آفريني بتوانند با دنيا رابطه منطقي و متوازن داشته باشند . فحاشي كردن به اروپا و آمريكا و واقعيت هاي جهاني را نديدن راحت ترين كاري است كه بيشترين هزينه را بر تك تك مردم ايران تحميل مي كند.
اين را نه فقط براي اين مذاكرات اخير كه بعنوان يك قاعده بايد پذيرفت: رهبراني حق دارند احساس غرور كنند كه واقعيت هاي جهان را درك كنند و از آن به نفع مردم كشور شان بهره ببرند و مردمشان را در رفاه بيشتر قرار دهند. مخالفت عده زيادي از نمايندگان مجلس "هفتم" و مخالفت روزنامه هاي وابسته به جناح راست با اين توافق مهم با مبناي خودشان كاري مخالف نظام است كه هميشه بر ما ايراد مي گرفتند. طبيعي است كه اگر رئيس جمهور هم در سخنان ديروزش تصریح نمي كرد همه مي دانستند كه در كشور چنين تصميم بزرگي را مذاكره كنندگان بدون كسب موافقت رهبري نظام نمي توانستند بگيرند. وقتي از رهبري تا ساير افراد و مراكز به اين نتيجه مقبول رسيدند كه كشور را از يك روياروئي جدی دور كنند بر عكس نظر آقاي لاريجانی ،شكلات دادند وگوهر گرانبهای آرامش و رفاه اقتصادي براي مردم گرفتند.
زيرا مگر نه اينست كه غني سازي اورانيوم را براي سربلندي و قدرتمند بودن ايران مي خواستيم، اگر آرامش و قدرت و رفاه مردم در تعليق آن است باز هم به غرورمان رسيده ايم. البته اگر رفاه مردم در محاسبه ها جا بگيرد.

4خاطره اي از جلال آل احمد
اطلاعيه به کلي سري3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.