۰۶ آذر ۱۳۸۳
عکس العمل خاتمي در مورد ادامه دستگيري هاي وبلاگ نويسان

 

تمام دنيا و افکار عمومي، نسل جوان در ماههاي اخير همچنان درگير دستگيري وبلاگ نويسان است. شکر خدا خيلي از آنها آزاد شده اند. آيا کساني که اين برنامه ريزي ها را مي کنند و گويا کودتايي کشف کرده اند، و از دستگيري چند جوان و نوجوان فني وبلاگ نويس خبر از خنثي شدن کودتا مي دهند و تارهاي عنکبوتي را گسسته مي پندارد، براي اين آسيبي که به نام پرآوازه ايران و انقلاب مي زنند چه پاسخي دارند؟ کمتر از ده دستگير شده که نهايتاً پرونده خيلي از آنها –طبق معمول- به مسائل اخلاقي و فردي منتهي شد، مي تواند در اين شرايط حساس سياسي کشور در داخل و خارج، چه توجيه عقلاني اي داشته باشد؟ شنيدم آقاي خاتمي در اين مورد  عکس العمل تند نشان داده است. از دفترشان خواستم که جوانان هم بايد از اين عکس العمل با خبر شوند و يا لااقل از بخشي از آن.

ديدم که آقاي خاتمي در پاسخ به نامه قبلي مادر اميد معماريان به آقايان شريعتمدار و شوشتري، نا اميدانه نوشته درمانده ام که چه بايد بکنم. او هم به اين نکته اشاره کرده که برخورد قوه قضايي با جوانان دست اندر کار امور رايانه اي نظير برخورد با يک کودتاي همه جانبه نظامي است.خاتمي در ادامه نامه اش آورده است هرچند که مطمئن هستم اگر کارشناسانه و منصفانه نگاه شود اصل برخورد و يا لااقل به صورت فعلي هم نابجاست.

نکته ديگرِ مورد توجه آقاي خاتمي شکل برخورد با اين مسأله است که چرا پس از دستگيري حقوق متهم ادا نمي شود. و با سوز ويژه اي که همواره شاهد بوده ام از سويداي دل خاتمي بلند مي شود نوشته: من آدم بد بيني نيستم ولي هرچه فکر مي کنم چنين فعاليتها و برخوردهاي پياپي و زنجيره اي فقط به زيان اسلام و جمهوري اسلامي و کشور و به نفع کساني است که مي خواهند با نشان دادن چهره خشن، بي منطق و ... جمهوري اسلامي در افکار عمومي به آن ضربه وارد کنند.

از همه سوزناک تر اينکه خاتمي خواسته که آنها فرياد بزنند و تا آنجا که مي توانند جلو اين امور را بگيرند. و باز مثل هميشه: يک وقت مي گويم نکند که سکوت من حضرات را شجاع کرده است، به حکم شرع و وجدان بيايم و صريح و درست مطالب را با مردم در ميان بگذارم، باز هم دلم نمي آيد که تنش ايجاد شود.

اين درد دل خاتمي چيزي جز روند فکري هميشگي او نيست. اما در اين شرايط که همه جهان، ما و کشورمان و انقلابمان را هدف قرار داده اند، چرا بايد براي زندان ماندن کمتر از ده نفر اينقدر بهانه به دشمن بدهيم؟ نبايد کشور جزاير مستقلي باشد. همه بايد براي سربلندي و دور کردن آن از خطرات فعلي کمک کنند.

4آرشيو عکس اموات
قدرت3
© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.