۲۶ آذر ۱۳۸۳
وبلاگ نويسان همچنان گروگان

 

همزمان با دعوت! دست اندر کاران وبلاگ توسط دادستان تهران براي اعتراض به خودشان و دوستانشان! و پخش آن از تلويزيون ايران،خبر پخش اعترافات 16 نفر از زندانيان سياسي زندان الحاير عربستان سعودي نيز از تلويزيون آن کشور پخش شد. من خبر آن را به دقت خواندم. حرفشان اين بود که در زندان بسيار خوش رفتاري ديده اند و به هيچ وجه شکنجه نشده اند و با کمال ميل و رغبت از زندان بانان خواسته اند که اجازه دهند در تلويزيون عربستان سعودي ظاهر شوند و دوستان خود را نصيحت کنند که ما اشتباه کرده ايم که وارد کارهاي سياسي شده ايم و بسيار خوشحاليم که با اختيار خود افکار عمومي را روشن مي کنيم. تيتراژ برنامه هم عنوانش «توعيه» بود به معناي آگاهي بخشي و روشنگري.

عيناً اين افتخار نصيب وبلاگ نويسان ايراني شده است. وقتي مزروعي پررويي کرده و نامه نوشته که در زندان چه بر آنها گذشته، وبلاگ نويسان زنداني که ظاهراً آزاد شده اند خونشان به جوش آمده و اول صبح به دفتر دادستان رفته اند که ما آمده ايم عليه مزروعي شهادت دهيم. اتفاقاً تلويزيون هم دوربينش از آنجا رد مي شده و با اينکه اصلاً خبر دستگيري وبلاگ نويسان را تا به حال منتشر نکرده بوده ولي خبر اعتراض آنها عليه مزروعي را که باز هم اصل خبر دستگيري او را کسي در تلويزيون نشنيده بود، پخش کرد. معلوم مي شود که خودشان هم قبول دارند خبري را که تا به حال تلويزيون راجع به آن هيچ نگفته بود را مردم از راههاي ديگر هم مي شنوند.

خدا به اين وبلاگ نويسان رحم کند که معلوم نيست تا کي قرار است گروگان بمانند. يکبار ديگر هم نوشتم اين نوع شکنجه از هر شکنجه اي بدتر است. تلويزيون با پخش اين برنامه ها حتماً اعتماد اندک باقي مانده به اين رسانه را هم از دست خواهد داد.

4فرق جوانان متدين قبل و بعد از انقلاب
رستگاري انسان3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.