۱۳ فروردين ۱۳۸۴
پایان تعطیلات 15 روزه

 

تعطیلات 15 روزه­ی مدارس که به همراه فرزندان، بیشتر خانواده­ها هم تعطیل بودند، گذشت. امیدوارم که به همه خوش گذشته باشد. چه آن­ها که به سفر رفتند وچه آن­ها که در منازل خود ماندند. بازهم برای همه­ی ایرانیان که آغاز سال­شان را با نوروز و شکفتن گل جشن می­گیرند،  آرزوی سالی همراه با شادکامی وموفقیت و آزادی ومهربانی دارم.

*****

من دراین تعطیلات روزنوشت را تعطیل نکردم. ولی برای قسمت نظرات شما از خوانندگان مرخصی استحقاقی گرفتم! از امروز مجدداً این بخش را فعال می­کنم.عزیزانی که قصد دارند نظر خود را بنویسند می­توانند اینجا بنویسند.باز هم تأکید می­کنم که، لطفاً در مورد نوشته ها ونظرات من بنویسید. آن­چه به من مربوط نیست ننویسید لطفاً. ضمن آن­که می­دانید که اهانت وفحاشی به دیگران را هم اخلاقاً اجازه­ی انتشار ندارم.

*****

هم­وطنان خارج از کشور نیز اگر چه برای حفظ سنت های ایرانی مثل چهارشنبه سوری ویا سال تحویل سنگ تمام گذاشتند اما بالاخره نباید فراموش کرد که آنان نتوانستند مثل ایرانیان داخل عید را درک کنند وبه دید وبازدید بروند وتعطیلات بگذرانند و از همه مهم­تر امکان گره زدن سبزه­ی  سیزده بدر پیدا کردند یا نه ویا توانستند سیزده را در طبیعت به در کنند یا خیر.ولی یقین دارم خانواده هاشان وهمه­ی ایرانیان به یاد آنان بودند. امید که همه­ی آن­ها نیز در سال جدید شادکام وپر توفیق باشند.

4سیزده بدر
پاپ متفاوت3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.