۱۵ فروردين ۱۳۸۴
نقد وب نوشت

 

وبلاگی با نام نقد وب نوشت  درست شده که آقای فاضل و دانشمندی به نام نیستانی که من اصلاً ایشان را نمی شناسم در بیش از ده نوشته تا کنون به نقد سایت من و خود من پرداخته است. البته شاید بهتر بتوان گفت که من را بهانه کرده است تا نگاه عالمانه و نقادانه­ای به وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

برای من به عنوان یک خواننده، خواندن این مجموعه نقد بسیار مفید بود. حرف های قابل توجهی در نقد و تحلیل علمی شرایط فعلی کشور دارد. خواستم به این وسیله از نقد نویسی تقدیر کنم. مشکل بزرگ کشور را نیز در این می دانم که خیلی  از مسؤولان، از حوزه­ی نقد شدن خارج شده اند. مهم این نیست که محتوای نقد چیست و چقدر با واقعیت ها تطبیق دارد. مهم این است که فرهنگ نقد عالمانه به جای فحاشی و یا مداحی بنشیند.

کار نقد وب نوشت از این جهت برای من که از آغاز وبلاگ نویسی، جدای از لطف و محبت دوستان بسیار، به شنیدن فحاشی، تهمت، دروغ عادت کرده بودم، مهم است که نقد بود.

گرچه بسیاری از مبانی این نقد بر این است که من قصدم از راه اندازی وبلاگ ایجاد محبوبیت برای خودم و طبعاً بهره برداری در مواردی مثل انتخابات­های آینده بوده است. اما بالاًخره وقتی معلوم شده که در هیچ یک از انتخابات گذشته کاندیدا نبوده و در آینده هم کاندیدا نخواهم بود، خود به­خود مردم خواهند فهمید که می شود به خاطر دل و یا عقیده و مرام نوشت.

به این بهانه دوباره آرزو می کنم که: 1- همه­ی اقشار به­خصوص مسؤولان تحمل نقد شدن داشته باشند. 2- مداحان و مخالفانشان به نقد عالمانه و منصفانه روی آوردند.

4پاپ متفاوت
گلدسته های مسجد یزد و خانم های بخت بسته!3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.