۱۶ فروردين ۱۳۸۴
گلدسته های مسجد یزد و خانم های بخت بسته!

 

مسجد جامع یزد یکی از بناهای تاریخی ایران و گلدسته های بلند مسجد از خصوصیات منحصر به فرد آن است.

یکبار در حیاط مسجد با اصغر آقا، خادم جوان تر مسجد هم صحبت شدیم. لهجه­ی غلیظ یزدی، به قول خودش و با تأکید روی «ق»، قد و قامت مسجد را تعریف می کرد. کمی که از وضع عمومی مسجد حرف زد، احساس صمیمیتی با ما کرد. به خصوص وقتی فهمید محمد آقا، پسر آقای صدوقی امام جمعه­ی یزد که خواهرزاده­ی خاتمی هم هست همراه ماست.

اصغر آقا گفت: یکی از مسائل وقت گیر ما، مراجعه­ی مداوم خانم­هایی است که به قول او بخت­شان بسته است. می­گفت که گلدسته­های این مسجد 57 متر طول دارد و 147 پله. در این منطقه معروف است که اگر خانم بخت بسته­ای  د رشب جمعه این 147 پله را طی کند و به تناوب در طول مسیر 41 عدد گردو را بشکند و آن بالا سوره یس را بخواند و نیز قطعه شعری که گفت خانم هایی که مراجعه می کنند، همه آن شعر را یاد دارند را بخواند حتماً بختش باز می شود.

خوشحال بود که ماه محرم و صفر است و در این دو ماه خانم ها­ی محلی به مسجد جهت صعود به بالای گلدسته به مسجد نمی آیند.

باورش برای ما سخت بود، ولی اصغر آقا که از بچگی در مسجد بزگ شده بود و چند سالی است که لباس خدمتگزاری به مسجد را به تن کرده می­گفت که یکی از کارهای سخت و وقت گیر ما جمع کردن گردوهای شکسته از مسیر پله های گلدسته هاست.

یکی از گلدسته های مسجد جامع یزد، یک راه پله برای رفت و برگشت دارد و دیگری که توسط استاد محمد کدوک بعد از گلدسته­ی اول ساخته شده دو مسیر جداگانه، برای رفت و برگشت وجود دارد.!

این سنت های محلی هم در جای جای ایران حکایتی است که بخش مهمی از تحقیقات میدانی جامعه شناسی ایران می تواند باشد.

4نقد وب نوشت
گفتگوي تمدن ها3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.