۲۲ آذر ۱۳۸۳
تخصص هاي دکتر معين

 

تخصص آقاي دکتر معين (وزير سابق علوم) که همواره يکي از چهره هاي برجسته علمي و سياسي بعد از انتخاب بوده است و از طرفداران جدي سياسي شدن دانشگاه ها، عبارت است از: آلرژي، آسم و ايمونولوژي.

چندي پيش در جلسه اي، دوستان ما به خصوص آقاي دکتر خانيکي که سابقه طولاني اي همراه با دکتر معين دارد، با ايشان شوخي سياسي مي کرديم.

مي گفتيم که آقاي دکتر، اگر واقعاً ريگي در کفش شما نيست چرا علومي را آموختيد که فقط درد جامعه سياسي است:

تنگي نفس و انسداد مجاري تنفسي (آسم) بالا بودن حساسيت (آلرژي) و ضرورت بالا بردن سيستم ايمني بدن در برابر بيماري ها، يعني پيش گيري به جاي درمان (ايمونولوژي)، همه اينها به درد دردهاي جامعه سياسي مي خورد. شايد به همين دليل پزشک سياستمدار شده است!

4نيمه پر ليوان
باز هم درباره خاتمي و 16 آذر3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.