۰۳ آذر ۱۳۸۳
فردا

 

فردا وب نوشت يک ساله مي شود. واي! يعني يک ساله که هر روز مي نويسم. تو رو خدا کادوئي، گلي، چيزي نفرستين يا مطلبي ننويسيد ها! اصرار نکنيد. خوب نيست ديگه. جشن هم که نمي شه گرفت! خوب حالا که اصرار داريد فردا در مورد يکسال وب نوشت خواهم نوشت و تغييراتي را هم که دارم اعلام مي کنم.

4باز هم درباره خلیج فارس
وب نوشت يک ساله شد3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.