۲۹ آذر ۱۳۸۲
جنگ تندروهاي اديان

به عقيده من اگرچه در دنياي پر آشوب کنوني و دهه اخير، اصلي ترين مشکل در حوزه متدينان به اديان گوناگون بوده است، اما دين مشکل دنيا نبوده است. يک دليل فلسفي دارد و آن اينست که دين از طرف خدايي آمده است که خالق همه بشر است و نمي تواند بخشي را به خون ريزي بخش ديگري از مردم تشويق کند. و لذا همه اديان الهي براي ايجاد صلح و آرامش آمده اند و کليدي ترين شعار آنها نيک بختي و آرامش و صلح براي انسانها بوده است. ولي به  همين دليل که دين از طرف خداوند آمده است، متوليان دکاندار نماينده خدا فرصتي يافته اند که خواستها و آمال خود را بنام دين بر جوامع عرضه کنند و بدتر از آن بنام دين بشريت مخلوق خدا را به جان يکديگر بيندازند. اگر نيک به واقعيتهاي اين جهان بنگريم، در اين وادي درگيري ديني، اين تندروهاي اديان هستند که متدينان را به جان يکديگر انداخته اند. تندروهايي که هرگز هيچ ديني به آنها نمايندگي نداده است ولي همواره اديان و متدينان را به دنبال خود کشيده اند. فردي بنام اسامه بن لادن  که دنيا را يک جا عليه اسلام بسيج کرد، کجا نماينده مسلمانان شده است که اينگونه آدمکشي را در افکار عمومي جهان مساوي با اسلام کرده است.

 رژيم صهيونيستي و شارون که همه پرونده اش در قتل و خون ريزي و تجاوز خلاصه مي شود، کي نماينده دين يهوديت شد، و کجا يهوديان وي را نماينده خود کرده اند؟ بوش که تابع يکي از تندرو ترين مکتب هاي مسيحي است و اتفاقاً يکي از مذهبي ترين روساي جمهور آمريکا، به چه حقي نماينده مسيحيت شده است؟ باور کنيد اکثريت خاموش مسلمانان و يهوديان ومسيحيان از شخصيت هايي مثل بن لادن  و شارون و بوش نفرت دارند، ولي چه بايد کرد که آنها بنام دين ما و شما با هم مي جنگند و هزينه آن را دين مي دهد. به همين دليل امروز اساسي ترين نياز جهان، دينداري همراه با تسامح و پرهيز از تندروي هاي ديني است. همان که محمّد (ص) و موسي و عيسي براي آن نازل شدند و دين خود را به دنيا عرضه کردند.

4شهادت امام صادق (ع)
شب يلدا و فال حافظ3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.