۲۶ آبان ۱۳۸۴
فرق انتقادهای ما و محافظه کاران

 

اینکه هر دولتی منتقدانی داشته باشد امری کاملا طبیعی است. ما منتقدان و احیانا مخالفان خیلی از تصمیم های دولت احمدی نژاد هستیم. جریان محافظه کار هم در طول 8 سال گذشته منتقدان و مخالفان دولت خاتمی بودند. با یک فرق کوچک. آنها از قبل از آمدن خاتمی اعلام کردند که آمدن او مخالف امنیت ملی کشور است و وقتی آمد تقریبا همه مراکز امنیتی و اطلاعاتی و قضائی و رسانه ملی را در طول 8 سال در اختیار داشتند و با قدرت عملی بیشتر از دولت، انتقاد ها و مخالفت های خود را ابراز می کردند و از خود خاتمی تا هر کس که در هر گوشه ای از کشور ابراز دلبستگی به این اندیشه می کرد مورد تهدید "عملی" قرار داشت ولی مخالفان دولت فعلی، اگر رمقی در آنها مانده باشد به نقد نوشتاری و گفتاری می پردازند که به دلیل تسخیر اکثر رسانه ها، در جایی هم انتشار نمی یابد.

این هم خوش شانسی آقای احمدی نژاد است.

شاید بهترین تعبیر این باشد که آنها کار شکنی می کردند و ابزار تنفیذ کار شکنی های خود را هم داشتند ولی مخالفان دولت فعلی فقط علاقه مندند نقد منصفانه کنند که ابزار آن را هم ندارند.

حالا اینکه چرا جامعه با همین نقد دست و پا شکسته همراه می شود و با آن همه تخریب و کار شکنی همراه نمی شد راز دیگری دارد که جامعه شناسان باید آن را بازگو کنند.

در یک کلام: مجموعه فعلی نمی توانند بگویند نگذاشتند کاری بکنیم.

 

4آقای سرابی
معنای سمبلیک مرگ عقاد3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.