۲۴ آبان ۱۳۸۴
دنیای زیبای کاریکاتور

 

این روزها نمایشگاه دو سالانه کاریکاتور در تهران برپاست. دیروز رفته بودم بازدید. کاریکاتورهای ارسالی در سه بخش تنظیم شده؛ آزاد، چهره های سینمایی و سالمندان. در بخش چهره های سینمایی ایرانی ها خیلی کار ارائه کرده بودند، اما آنها هم چهره هنرپیشه های خارجی را کشیده بودند. اهالی سینمای ایران نه در میان کاریکاتور خارجی ها بود و نه کاریکاتوریست های ایرانی به آن توجه کرده بودند. در بخش سالمندان که موضوع جشنواره بود کارهای قشنگی فرستاده بودند. در مجموع نگاه کاریکاتوریستهای خارجی به سالمندان خیلی امید بخش تر از نگاه ایرانیان است. نیمه پر لیوان سالمندی مورد توجه خارجی ها و نیمه خالی لیوان، با سمبل عزرائیل در خیلی از کارتون های ایرانی دیده می شد. این فرق در رفتار شهروندی هم هست. خیلی از خانمها و آقایان کشورهایی مثل ما تا به میان سالی می رسند، واقعا به انتظار عزرائیل می نشینند. این روند در اروپا و آمریکا و خیلی جاها نیست. گاهی خانمهای حول و حوش 80 سال آرایشی می کنند که جوانان آن را در این سر دنیا برای خود سبک می دانند.

در میان ایرانیان کاریکاتور رشد خوبی داشته است. واقعا هم هنر دشواری است. گویا ترکیب سیاستمدار و نقاش و طنز پرداز است. در نقاشی دقت در چهره آرایی کافی است. در سیاست شیوه و محتوای بیان مهم است. ولی کاریکاتوریست یک سیاست مدار نقاش طنز پرداز است، حتی آنها که کارتون سیاسی ارائه نمی کنند. کاریکاتور علاوه بر نقش باید پیام هم داشته باشد و تازه آن پیام هم نباید از طنز خالی باشد. کاریکاتوریست های ژورنالیستی ایران تعدادشان زیاد نیست. تولید حجم انبوه کاریکاتور کار دشوارتری است ولی کاریکاتوریست های نمایشگاهی که طبعا کار کمتری ارائه می دهند فراوانند. نیک آهنگ کوثر که واقعا جایش در مطبوعات ایران خالی است از پرکارترین و موفق ترین کاریکاتوریست های ژورنالیستی این مرز و بوم است که متأسفانه در این نمایشگاه کار ارائه نداده بود. متأسفانه اینها مثل مطبوعاتی ها و یا سینماگران انجمن صنفی و یا مراکز غیر دولتی مشابه آن ندارند و فقط خانه کاریکاتور هست که آن هم وابسته به دولت است.

در میان کاریکاتوریست های ایرانی که کار ارائه کرده بودند به ندرت امضای خانمهای کاریکاتوریست دیده می شد. نمی دانم خانمها در این حوزه فعال نشده اند یا مثل همیشه حقشان نادیده گرفته شده است.

غرفه کوچکی هم برای مجلات و سایت های کارتونی وجود داشت. دوست خوبم هادی حیدری با سایت معروف هادی تونزش که هر شب جدیدترین تصاویر و مطالبش را در مسنجرم هم ارسال می کند آنجا بود و توضیحات خوبی داد. گل آقا و کیهان کاریکاتور هم بودند. تا ببینیم در 15 آدر چه کاریکاتوری و از چه کشوری اول می شود.   

 

4دو نکته ی پارلمانی
آقای سرابی3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.