۲۵ آبان ۱۳۸۴
آقای سرابی

 

در ماه رمضان سریالی در ایران پخش می شد که یک نفر در نقش شیطان گاهی به صورت زن و گاهی به صورت مرد ظاهر می شد و وسوسه می کرد. وقتی مرد بود اسمش آقای سرابی بود.

مواردی شبیه به این کار را در فیلم های غیر ایرانی هم انجام می دهند. هدف از این کار هشدارهای اخلاقی است.

ملت جک پرور ما در خوشمزگی نظیر ندارند و به سرعت برق در مورد حرفها و مطالب تلویزیونی و یا سخنان مسئولان جک درست می کنند. در یک sms خواندم کسی را با خانمی در خیابان گرفتند، از او پرسیدند این خانم کیست؟ گفت تا وقتی دستش در دست من بود آقای سرابی بود. حالا نمی دانم!

سوژه هایی که به انسان هشدارهای اخلاقی و دینی می دهد همواره لازم و مفید است، جک ها هم البته شیرین و خواندنی!

 

4دنیای زیبای کاریکاتور
فرق انتقادهای ما و محافظه کاران3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.