۰۴ بهمن ۱۳۸۴
فیلترینگ سایت های سیاسی

 

با حاکمیت یکدست فعلی و در غیاب هر نوع اعتراض داخل حکومتی و با هماهنگی کامل، بسیاری از سایتهای خبری و سیاسی در این چند ماهه در ایران فیلتر شده است. خبرگزاری های ایران رسما دیروز از فیلتر شدن سایت فارسی بی بی سی خبر داند. سایت انتخاب هم که کار خبری حرفه ای ارائه می کرد نیز جزء فیلتر شده هاست. در این مورد توجه به چند نکته ضروری است:

۱. تفکر فیلتر کردن خبر و اطلاع رسانی مدیریت شده، اندیشه دیرباز جوامع کمونیستی بوده است. در کره شمالی رادیوها هنوز فقط یک موج دارد، در دوران صدام رادیو موج کوتاه ممنوع بود و دستگیر می کردند. بیشترین تولید فنی ارتباطی کشورهای کمونیستی در دو دهه قبل، دستگاه های پارازیت بود که بر رادیوهای مخالف عمل می کرد. با انقلاب ارتباطات، آنها از مقابله با این موج خسته شدند. ماهواره ها آمد، رادیوها قابل دسترسی شد و از همه مهمتر، اینترنت همه خانه ها را فتح کرد. در این وضعیت جدید، همه به فکر آن شدند که سهم خود را در این حوزه های اطلاع رسانی مشخص کنند و به جای مقابله با مخالفان، حرف خود را بزنند. اکنون کسانی که در ایران سیاست بستن سایتها و فرستادن امواج بر روی ماهواره ها را دنبال می کنند، خیلی بی دلیل آب در هاون می کوبند. امکانات فنی موجود، آخر دست اندرکاران فیلترینگ را خسته خواهد کرد.

۲. بستن سایت رادیوها، که رسانه فراگیرتری را در اختیار دارند و صدای آنها از شبکه های ماهواره ای نیز شنیده می شود کاری غریب تر است. وقتی آنها امکان طرح نظرات خود را به صورت گسترده تر دارند، بستن سایت رادیو که مخاطبان کمتری دارد، بسیار بی منطق تر از سایر فیلترینگ هاست.

۳. زمزمه بستن سایت های خبری از چند هفته پیش با فضاسازی یکی از خبرگزاری ها آغاز شد. عنوان موضوع هم ساماندهی به سایت های خبری بود. درست مثل آنکه در ایام قتل های زنجیره ای، از چند ماه قبل مرتب گزارش های بولتنی در مورد آنها که بعدا کشته شدند نوشته می شد. در دوران آقای خاتمی این دل نگرانی از داخل وجود داشت. تازه به هر مناسبت با ربط و بی ربط دهها نفر در سایت ها علیه خاتمی می نوشتند و اعتراض می کردند و تومار می دادند. اکنون که هیچ یک از آنان نیست، این فضای بسته در مورد سایت های خبری و سیاسی بی اعتمادی حتی نسبت به خبرهای درست حکومت را تشدید می کند و فضا، کاملا برای رشد و پذیرش شایعات آماده می شود.

۴. تحمل نکردن سایت خبری انتخاب که گرداننده آن آقای مهدی فقیهی از نزدیکان و دوستان بخش قدرتمند حکومت است نیز از عجایب است. مهدی فقیهی سردبیر روزنامه انتخاب بود که سعی داشتند آن را میانه نگه دارند و خیلی ها هم در اواخر، آن را تریبونی علیه اصلاحات می دانستند. آقای فقیهی یک بار هم در مورد تقابل دیدگاه های آقای مصباح با مقام رهبری و در دفاع از اندیشه های رهبری، نظرات آقای مصباح یزدی را نقد کرده بود و مقاله ای نوشته بود که در قم تظاهراتی علیه وی راه انداختند. البته این گناه نابخشودنی بود.سایت انتخاب در این اواخر یکی از خواندنی ترین سایتها شده بود.

۵. اگر سیاست گذاران فیلترینگ سایتهای سیاسی معتقدند که اتفاقات و تصمیماتی در حال شکل گیری است که اطلاع مردم از آن درست نیست، فیلتر کردن سایتهای خبری به این هدف آنان کمکی نمی کند. این را همه صاحب نظران علوم ارتباطی می گویند.

۶. در نهایت آنچه براساس ارزش های دینی می تواند تاثیر منفی بگذارد، سایتهای ضد اخلاقی است. اگر دست اندرکاران وقت پیدا کردند به ساماندهی دسترسی به سایتهای ضد اخلاقی که مورد حساسیت همه دنیاست بپردازند، بیشترین نیاز جامعه و خانواده ها و رضای خدا را کسب می کنند. ولی ظاهرا گرفتارند و سایتهای سیاسی اولویت دارد.    

 

4تفاوتهای روزنامه اعتماد ملی
سفر رئیس جمهور به سوریه و مقتدی صدر به ایران3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.