۱۰ دی ۱۳۸۵
پایان سال سخت ۲۰۰۶ میلادی

 

سال ۲۰۰۶ امروز پایان می یابد. خیلی سال است که دیگر نمی توان گفت بشریت سال خوبی را تمام کرد. دنیا در سال گذشته پر از کشتار بود. ایران هم درگیر چالش هسته ای و در اخرین روزهای سال، قطعنامه ی تحریم، نصیب ایرانیان شد.بیشترین کشتارها در عراق انجام شد. دور اصلی کشتار و بدبحتی مردم عراق با حکومت صدام حسین آغازشد و۳۰ سال مردم عراق در سایه قتل و کشتار و آزار یک فرد زندگی کردند. اکنون که سال ۲۰۰۷ در عراق بی صدام آغاز میشود بازهم گرفتار نیروهای خارجی هستند که صدام خود آنانرا به این منطقه کشاند. تصویر سال آینده نه در ایران و نه در جاهای دیگر دنیا، بهتر از سالهای قبل نیست. گرچه همیشه دنیا شاهد تحولاتی بوده است که قابل پیش بینی نبوده است. انسان هم به امید آینده زنده است. سال جدید میلادی بر بشریت مبارک باد.

 

4عید قربان
چند نگاه ایرانی به اعدام صدام حسین3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.