۰۸ آذر ۱۳۹۸
اگر واقعا رییس جمهور صبح جمعه خبر گران شدن بنزین را شنیده باشد
۱-نشانه نهادینه شدن غرور و بی توجهی به مردم است. چنان مردم را سرکوب شده می دیده است که اصلا تصور نمی کرده است که در این اوج مشکلات اقتصادی کسی اعتراضی داشته باشد و اگر هم احیانا اعتراضکی باشد، به سرعت *جمع* میشود ۲- وزارت کشور آن قدر دور از واقعیت های جامعه بوده است و این تغییر نرخ را کوچک می پنداشته که قبول کرده بدون اطلاع رییس جمهور ومجلس و سایر نهادها به این امر اقدام کند. ۳- دفتر رییس جمهور جواب دهد. از بعد از ظهر پنجشنبه خبر درز کرده بود و اوایل شب پمپ بنزین ها شلوغ شده بود. یا دفتر رییس جمهور بی اطلاع از شهر بوده ویا شب جمعه ای نخواسته مزاحم وقت رییس نشده تا جمعه . هردو فاجعه است. ۴- این محاسبه غلط باعث شد که این کشتار کم نظیر صورت گیرد.عوامل خارجی دست به کار شوند.تخریب ها صورت گیرد. همه اینها نشان از بی تدبیری و مهمتر، بی اطلاعی از وضع جامعه است. رییس جمهور می بایست به جای خنده تمسخر در اعلام اطلاعش در روز جمعه، گریه کند وعذرخواهی کند. ۵- باور اینکه رییس جمهور نمی دانسته سخت است. شاید چون کار خراب شده، خواسته با اعلام بی اطلاعی، پشت وزارت کشور و شورای امنیت کشور را خالی کند. اگر هم چنین بوده چیزی از مسئولیت ایشان کم نمی کند. ۶- ما به دولت تدبیر و امید رای دادیم.این بی تدبیری و ناامید کردن نسل جوان که نتیجه اش فاجعه خونهای ریخته شده جوانان ایران و تخریب اموال و رودار شدن عوامل خارجی است، منتخب مردم ایران نبود.

4مسئولان دوران بحران را فراموش نکنند.
استقبال از دستور قضایی جدید / در مذمت زندان3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.