۲۰ اسفند ۱۳۹۹
گفتگوی انتخاباتی در کلاب هاوس
توی کلاب هاوس پرت شدم به اتاقی که جمعی از چهره های سیاسی و بيشتر اپوزوسیون در حال حرف زدن بودند. محور سخنان بیشترشان شان تحریم فعال انتخابات پیش رو بود.گوش دادم. در چارچوب نظرات خودشان حرفهای قابل توجه و با رعایت ادب گفتگو بود. من چند تا سوال پرسیدم: کجای این تحریم فعال به نفع مردم است که سرنوشت شان به دست رییس جمهور بعدی می افتد که به هر حال انتخاب می شود. کی حکومت نگران این بوده که نظر خارجی ها چه خواهد بود؟ خیلی از مردم در شرایط فعلی مثل انتخابات مجلس آماده رای دادن نیستند. این نه به خاطر دعوت آنها است. غلاه بر اینکه بخش قدرتمندی که رایشان در اثر حضور کم مردم تضمین می شود اصرار عملی به حضور ندارند. و آخر اینکه: شاید این بیانیه دادن ها و دعوت به تحریم فعال جزو رزومه .یا حتی اعتقاد عده ای در داخل وخارج باشد اما مسئولانه نیست و راحت ترین گزینه است. مردم ایران در همین جا هستند و در حد بالایی تحت تاثیر رفتار رییس جمهور منتخب هستند و قطعا بيشتر از نرم خیلی از کشورها رای می دهند. خودم هم البته جواب حی وحاضر برای این سوالاتم ندارم گفتگو بر هر درد بی درمان شفاست

4شهادت موسی بن جعفر
بعثت پیامبر3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.