۲۵ اسفند ۱۳۹۹
شعارهای مردم پسند
بچه ها شعارها مردم پسند پیدا کنید. این نزدیک انتخابات در ستادهای کاندیداها زیاد شنیده می شود. شعارهای قشنگ بدون توجه به رزومه و سوابق کاندیداها تاثیری در انگیزش مردم ندارد آقای احمدی نژاد امروز لو داده است که در سال ۸۸ مسائل را از نردیک رصد می کرده. دستگاههای امنیتی ، آتش می زدند. پرچم امام حسین وتصاویر امام و رهبری پایین می کشیدند. تا شعارهای معترضان ( که اعتراض اصلی شان به خود ایشان بود) را ‍به خشونت بکشند وسرکوب کنند. جل الخالق. مهندس موسوی و کروبی و رهنورد یازده ساله به خاطر همین نظر تو حصرند این کار وشعارهای بدلی وجعلی مشارکت را حداقلی می کند. هر کسی در قالب خودش حرف بزند صادقانه تر مورد پذیرش قرار می گیرد. عكسها تزیینی است.

4بعثت پیامبر
چهارشنبه سوری3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.