۲۶ اسفند ۱۳۹۹
چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری تان مبارک فرهنگ ایرانی فعلی مجموعه ای از سنت های ملی ومذهبی است. همه آنها هویت ما را ساخته است. فولكلور ملی ایران را باید زنده نگه داشت تا پیوندمان با تاریخ پر آوازه و طولانی ایران برقرار باشد. چهارشنبه سوري یکی از آنها است با کلی آداب و رسوم که متاسفانه سنت های پر رمز و راش سالهاست کم شده و به ترقه بازی بسنده می شود. برپایی چهارشنبه سوري در کرونا نیاز به مراقبت بیشتر دارد. اما به هرشکل که بی خطر باشد نباید این سنت های ملی کم رنگ شود. باز هم چهارشنبه سوري تان مبارک

4 شعارهای مردم پسند
تولد امام حسین 3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.