۲۶ اسفند ۱۳۹۹
تولد امام حسین
تولد امام حسین علیه السلام مبارک تولدش هم به سان شهادتش باید پر شور باشد اگر به شادی هم به اندازه سوک اهمیت می دهیم. در تفویم ایرانی روز پاسدار هم هست. چهار دهه پیش در ایامی این افتخار به پاسداران داده شد که یک دل بی اعتنا به قدرت و ثروت به حمایت از مردم وایران و اسلام، در کنار سایر نیروهای مسلح برابر دشمن متجاوز ایستادند و شهید و اسیر و جانباز شدند. به پاسداران سرفرازی که با همان روحیه در کنار مردم و با مردم هستند تولد امام حسین بیشتر مبارک.

4چهارشنبه سوری
معرفی فیلم و کتاب (awakenings)3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.