۲۸ اسفند ۱۳۹۹
معرفی فیلم و کتاب (awakenings)
کتاب و فیلم هایی را که می بینیم و میخوانیم به دیگران معرفی کنیم. فیلم سینمایی بیداری awakenings را دیدم.ماجرای مجموعه ای از بیمارانی است که رها شده اند وحداکثر آنها را مجسمه های زنده می دیدند. دکتر مالکوم سایر با اینکه مورد پذیرش پزشکان قرار نمی گیرد، ان قدر پیگیری می کند تا مریض ها را به زندگی برمیگرداند. عشق هم در این معجزه نقش مهمی دارد. امید آفرینی زیبایی در این فیلم هست. این فیلم آمریکایی به کارگردانی پنی مارشال و محصول سال ۱۹۹۰ است که بر اساس کتاب خاطرات الیور ساکس، به همین نام ساخته شده‌است. سریال رچد را هم دیدم ، روایت زندگی یک پرستارعجیب و غریب را پیگیری می کند

4تولد امام حسین
آخرین ساعات سال ۹۹3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.