۲۹ اسفند ۱۳۹۹
آخرین ساعات سال ۹۹
به آخرین ساعات سال ۹۹ نزدیک می شویم. پارسال در همچه روزی روضه تلخی از سال ۹۸ خواندم که با حوادث تلخی مثل زلزله. سیل. کشتار دردناک خیابانی، شهادت سپهبد قاسم سلیمانی، فوت شدن مظلومانه تشییع کنندگان در کرمان. فاجعه جبران ناپذیر شلیک به هواپیمای اکراینی وداغدار شدن ایران.تحریم.فشارهای اقتصادی روبرو بود. گمان نمی کردیم سال به آن سختی بیاید. اما سال بدتر ۹۹ با ویروس کرونا وتغییر شکل زندگی جهانی و از دست رفتن صدهزار از جهانیان ودهها هزار نفر هموطن در کرونا و رفتن شخصیت ها که هر روز غم جدیدی بود و در حسرت واکسن به پایان رسید. با فقر و نداری و فشار وحشتناک بر مردم و تبعيض و تحریم و ناکار آمدی کاری جز امید به بهتر شدن نداریم. امیدوارم سال جديد خوب باشد. امید، صفا،‌لبخند، شادابی، عدالت،و مهمتر از همه سلامت و پایان کرونا و گشایش در زندگی ها باشد. آمین

4معرفی فیلم و کتاب (awakenings)
اولین پست سال جدید3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.