۱۷ فروردين ۱۳۸۴
گفتگوي تمدن ها

 

در پايان دوران رياست جمهوري ها، معمولاً رهبران سياسي مورد توجه کمتري قرار مي­گيرند. در مورد آقاي خاتمي برعکس شده. يونسکو مدت ها بود که مي­خواست در پايان رياست جمهوري آقاي خاتمي بحث گفتگوي تمدن­ها را مورد بررسي مجدد قرار دهد. در جلسه­ي ديروز صبح يونسکو که خبر آن به تفصيل آمده است با حضور بيش از هزار نفر که بسياري از آنان از خارج از سازمان يونسکو دعوت شده بودند، با سخنان آقاي خاتمي آغاز شد.

در اين سخنراني رئيس جمهور اعلام کرده بود که می خواهد بعد از ریاست جمهوری به مسأله­ي گفتگوي تمدن­ها و مرکزي که اين کار را پي­گيري کند بپردازد. در جلسه­ي بعدازظهر ديروز که بيش از 200 نفر از متفکران بودند چالش­هاي پيش روي مسأله­ي گفتگوي تمدن­ها مطرح شده است. اصلي ترين حرف­هايي که به آقاي خاتمي در مورد آينده ي اين تئوری گفته بودند، اين هاست:

اصلي­ترين بخش گفتگوي تمدن­ها گفتگوي اديان است. سازماني که تأسيس خواهد شد بهترين کاري که بايد انجام دهد به ايجاد تغيير اساسي در کتاب هاي درسي است که بايد نگاه نفرت آميز به تمدن هاي ديگر اصلاح شود. گفتگوي درون تمدني مثل مسلمانان و يا مسيحيان با يکديگر نيز يک ضرورت است. جهل و تعصب ريشه­ي بسياري از اختلافات و درگيري­هاي تمدن­هاست و نهايتاً اين که به نقش اساسي رسانه­ها براي توجه افکار عمومي جهان بايد توجه جدي کرد.

خدا کند که آقاي خاتمي بتواند اين مرکز جهاني را سامان دهد. اگر چه مسأله­ي گفتگوي تمدن­ها در ايران کمتر از هر جاي ديگر دنيا مود توجه قرار گرفت و اين کار را در آينده که آقاي خاتمي رئيس جمهور هم نخواهد بود سخت تر مي­کند.

ضمن آن­که موضع گيري­ها و اقدامات دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي نيز سايه­ي سنگيني بر اصل اين ايده و تفکر انداخته است.

4گلدسته های مسجد یزد و خانم های بخت بسته!
نوارسازان، بینی خانم قاضی و ماجرای شهرام اعظم3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.