۲۸ آذر ۱۳۸۳
عذرخواهي الجزيره

 

وقتي زمزمه تغيير نام خليج هميشه فارس به نام جعلي خليج عربي در نشنال  جوگرافي مطرح شد، دفاع و مقاومت همه جانبه مردمي که جداي از وابستگي هاي سياسي، فکري، صنفي اين موضوع را يک مساله ملي تلقي کردند بسيار پرشکوه بود. اهالي اينترنت به خصوص در اين ماجرا نقش بزرگي ايفا کردند. دوستان پرشين بلاگ مي گويند در تومار اعتراضي به اين کارناشايست، تعداد امضاها به بيش از  83000 رسيده است. باز هم آنها که امضا نکرده اند امضا کنند.

*****

وقتي در پايگاه الکترونيکي الجزيره کاريکاتوري در مورد خليج فارس گذاشته بودند، تماسهاي مختلفي با آن شبکه گرفته شد. من هم به دليل آشنايي با مسئولان آن رسانه تماسهايي داشتم. چند روزي هم بيشتر اين کاريکاتور روي پايگاه اينترنتي نبود و زود حذف شد و الجزيره اي ها عذرخواهي کردند.

صمد بن سامر رئيس رسانه الجزيره به من تلفن زد و گفت اين کاريکاتور را يک نفر فرستاده و مسئول صفحه الجزيره آن را بر روي سايت قرار داده، بي آنکه ما از آن مطلع باشيم. وقتي اعتراض شماها رسيد، تازه ما هم مطلع شديم و بلافاصله آن را حذف کرديم. من به سهم خودم از اين سرعت عمل در حذف کاريکاتور تشکر کردم. گزارشي هم از کار جمع آوري امضاي اينترنتي  به وي دادم و گفتم اين يک کار ملي است. بيشتر عذر خواهي کرد.

انصافاً عليرغم تلاش وسيع ملي در مساله خليج فارس،  مسئولان رسمي در اين امر بسيار بهتر مي توانستند عمل کنند. کارهاي عملي زيادي مي شد انجام داد. خيلي ها را خود من پيشنهاد دادم. ولي نتيجه اي نديدم!

4رستگاري انسان
حج اصغر و نَن جون3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.