۰۴ مهر ۱۳۸۳
درباره کاريکاتور

 

کاريکاتور يک زبان هنري براي انتقال مفاهيم مورد نظر کاريکاتوريست است. مثل نويسندگي، فيلم، تئاتر و موسيقي.

 نمي دانم از کي مرسوم شده است که روحانيت نبايد در کاريکاتور باشد. گويا اساساً اصل کشيدن کاريکاتور توهين است. اگر چنين باشد مثلاً موسيقي هم براي يک روحاني مثل کاريکاتور مي ماند! و شايد با اين منطق و با سابقه طولاني مخالفت شرعي و عرفي با موسيقي ساخت يک آهنگ براي روحاني بايد بسيار اهانت آميز تر  از کاريکاتور باشد ولي سرودهاي زيادي در مورد امام خميني، مرحوم مطهري، شهداي روحاني و حتي رهبري فعلي انقلاب ساخته اند.

پس آنچه مهم است اينکه: محتواي کاريکاتور مثل محتواي موسيقي و فيلم و تئاتر بايد تعيين کننده باشد نه اصل کاريکاتور!

بارها اين بحث را با مرحوم صابري «گل آقا» هم داشتيم.

بخوبي يادم هست که در بحبوحه دور دوم انتخابات رئيس جمهور، بچه هاي گل آقا با شعار معروف آن روزها، «يا علي مدد» يک کاريکاتور قشنگ از آقاي خاتمي کشيده بودند و به وي تقديم کردند. من  روزي که از دفتر ايشان آمدم به معاونت حقوقي، آن کاريکاتور قشنگ را در دفتر کارم گذاشتم. خيلي ها هم که مي آيند تعجب مي کنند. احساس مي کنم اين عکس در اطاق رسمي کارم نوعي اظهار صميميت به آقاي خاتمي است. يک روزي عکس آن را در وبلاگ خواهم گذاشت. با اين مقدمه چندي پيش در يکي از سايتها ديدم کاريکاتور بامزه اي از من از روي عکس معروف روزنامه شرق کشيده بود. بارها فرصتي مي خواستم، که از اين کساني که زحمت کشيدن کاريکاتور را کشيده اند، تشکر کنم. فرصتي شد براي تشکر از کساني که متاسفانه نمي شناسمشان.

در هر حال بايد اين باور ايجاد شود که کاريکاتور يک زبان گفتاري است که در بسياري از موارد مي تواند گوياترين زبان باشد.

4کودکان پاکِ پاکدشت
تعویق سفر آقای خاتمی به ترکیه3
© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.