۱۴ فروردين ۱۳۸۴
پاپ متفاوت

      

به اعتقاد همه، پاپ يوحنا پولس دوم آدم متفاوتی بود .

 اين پاپ لهستاني كه 26 سال بر كرسي رياست واتيكان تكيه زد از شخصيت هاي برجسته ربع قرن اخير بود كه هيچ منصفي نمي تواند نقش مثبت او را در بحرانهاي جهاني ناديده بگيرد.

از نظر اعتقادی انديشه والايي داشت كه به راحتي حاضر به پذيرش ساير اديان و گفتگو با آنان بود. يكي از معروفترين عناويني كه در محافل جهاني به وي مي دادند: پدر گفتگوي ديني بود.

در سال 1967 براي اولين بار بود كه واتيكان احساس كرد نمي­تواند فقط خود را به حق بداند و ساير اديان را ناديده بگيرد. به همين دليل به مدت 6 ماه رهبران مذهبي مسيحي از همه­ي دنيا در واتيكان جمع شدند و در مورد همه چيز كه به دين مسيحيت مربوط بود و به تناسب دنياي جديد نظرات جديدتر ديني نیاز داشت بحث کردند و فتاوای نو ارایه نمودند. يكي از اين نظرات پذيزش گفتگو با ساير اديان و من جمله اسلام بود.

از آن تاريخ گفتگوي ديني در مسيحيت رسمي شد. مجموعه مصوبات اين جلسه ديني 6 ماهه به عنوان نظرات واتيكان 2 معروف و مبناي رفتار عقيدتي مسيحيان شد.

پاپ يوحنا پولس دوم در طول 26 سال حاكميت خود به نحو كاملي به مفاد جلسه واتیکان دو جامه­ی عمل پوشاند.به خصوص در مورد تحمل وگفتگو با سایر ادیان. وي احساس مي­كردكه اديان دشمنان مشتركي دارند كه اگر گفتگو و همكاري نباشد اساس معنويت نابود مي شود و بشر بدون معنويت، بشر ناقصي است. در جلسه اي كه وي با رهبران اديان مختلف تشكيل داد، جمله ي معروفي گفت كه مفهوم دين يعني پيدا كردن راه به سوي خدا.

وي در دوران بحران شديد معنوي در جهان با اين نگاه توانست راه رسيدن به خدا را بخصوص در جهان غرب پر رهرو نگهدارد.

از نظر اجتماعي و سياسي نيز پاپ يوحنا پولس دوم در تاريخ واتيكان بي نظير بود. فقط 3 نفر ديگر در تاريخ دو هزار ساله­ي مسيحيت توانسته بودند بيش از 26 سال بر واتيكان حكومت كنند. این پاپ توانسته بود در بحراني­ترين شرایط تاريخ سياسي جهان، واتيكان را هدايت كند.

تا قبل از وي پاپ را فقط در واتيكان مي­شد پيدا كرد. اما وي بيشترين سفر تاريخ واتيكان را به نقاط مختلف دنيا داشت و به خوبي واتيكان را از انزوا خارج كرد.

در ابتداي دوره­ي رياستش هنوز هیمنه كمونيست بر دنيا سايه افكنده بود. دوراني را بر عليه كمونيست مبارزه كرد تا انديشه­ي بي خدايي ماركسيست را نفي كند.

پس از آن به نفي جلوه هاي ضد عدالتخواهي سرمايه داري پرداخت و به صورت متفاوتي با روش كليسا مسايل مهم جهاني كه در حوزه ي كليسا بود را  دنبال كرد. به همه ي نقاط بحراني دنيا سفر داشت و روي مباحث انساني مثل حقوق بشر و مبارزه با تروريزم و خواندن جهان به صلح و آرامش فعال بود. از معروفترين و تاريخي ترين سفرهايش، رفتن او به فلسطين بود كه همواره فلسطينيان از اين حمايت تاريخي پاپ از آنها، به نيكي ياد مي كنند.

اين خصلت پاپ از سوی محافظه كاران كاتوليك بارها مورد انتقاد قرار مي گرفت. آنان اعتقاد داشتند كه پاپ با اين سفرها به قداست پاپي لطمه وارد مي كند و كليسا را از وظيفه ي اصلي دعا و نيايش دور مي كند. اما روش يوحنا پولس دوم مورد تأييد اكثريت مسيحيت دنيا قرار گرفت كه معتقد بودند وضعيت ديانت آنقدر در جهان فعلي بحراني است كه تنها شايد اين تحرك فوق العاده پاپ بتواند آن را نجات دهد.

در سفري كه آقاي خاتمي به ايتاليا داشت ملاقات پر ثمر و طولاني اي با پاپ داشت. به خوبي به ياد دارم كه اين ملاقات دو نفره آنقدر طولاني شد كه چندين بار مسئولان تشريفاتي كه بيرون بودند از اين همه زمان گفتگو اظهار تعجب میکردند . يكي از آنان گفت رؤساي ديگر فقط رئيس جمهور هستند ولي آقاي خاتمي هم رئيس جمهور است و هم صاحب فكر. بعد از ملاقات نيز كه آقاي خاتمي با وسواس تمام متن گفتگوشان را نوشت معلوم شد كه بحثهاي بسيار جدي فكري مطرح شده است كه اي كاش آن بحث ها منتشر شود. در حقيقت ويژگي آخرين رهبر واتيكان اين بود كه به كليسا حيات دوباره بخشيد.

مراسم تعيين جانشين پاپ نيز قابل تأمل است. از آنجا كه پاپ بايد رهبر مسيحيان كاتوليك جهان باشد مجمعي از اسقف هاي جهان كه مركب از 185 نفر هستند و 135 نفر آنان كه بيش از 80 سال نداشته باشند، حق رأي دارند، به مدت يك هفته در يك جلسه­ي كاملاً سري و بدون ارتباط با خارج از واتيكان اجتماع مي­كنند. اين مجموعه به تناسب وجود مسيحيان در قاره هاي مختلف حتماً بايد از ميان کاردینال هاي امريكا، اروپا، امريكاي لاتين ، آسيا، افريقا و استراليا باشند تا نظرات همه­ي مسيحيان جهان در انتخاب پاپ تأثير گذار باشد. در اين فاصله مؤمنان مسيحي در انتظار هستند. اگر در پايان يك هفته براي مشخص كردن پاپ جديد به توافق نرسند از بالاي واتيكان دود سياهي بلند مي­شود. مردم براي اتحاد نظر رهبران كليسا دعا مي­كنند و آن­ها دوباره به انتخاب دست مي زنند و وقتي به توافق رسيدند از محل مخصوصي در بالاي واتيكان دود سفيدي ظاهر مي شود و يك نفر از کاردینال ها بيرون مي آيد و به زبان لاتينی مي­گويد كه ما صاحب پاپ شديم و مردم شكر گزاري مي­نمايند.

 اميدوارم دوباره واتيكان بتواند در ادامه­ي مسير یوحنا پولس دوم به رشد معنويت در جهان با كمك ساير اديان دست يازد.

متدینان راهی جز بازگشت به معنویت و دوری جستن از خشونت ندارند.

4پایان تعطیلات 15 روزه
نقد وب نوشت3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.