۳۱ خرداد ۱۳۸۴
خانه هاي در فرود

 

خيلي از فرصت هاي تاريخي ملّت ايران فداي بي توجهي به واقعيّات اجتماعي شده است. تحريم کنندگان حتّي اگر امروز مورد بازخواست افکار عمومي نشوند، امّا آيندگان آنان را نخواهند بخشيد.

سال ها خاتمي را خراب کرديم امّا فقط بلد بوديم خراب کنيم، چه جايگزيني براي وی پيدا کرديم؟ دانشجويان پر احساسي که در دانشگاه عليه خاتمي با آن شور شعار مي دادند، امروز که مي بينيد براي رأي نياوردن نمايندۀ افراطي ترين جناح راست مجبورند به دامان هاشمي رفسنجاني خود را بيندازند چه جوابي دارند؟ حتّي خود آقاي خاتمي هم امروز از تحويل هشت سال تلاش اصلاح طلبي کشور به افراطيون راست بيش از ديگران نگران است.

متأسفانه چه آن ها که شعارهاي افراطي دادند و توقعات را به حدّي بالا بردند که امکان اجراي آن نبود و چه مايي که از فرصت­ها استفاده نکرديم و فقط به فکر پرهيز از تشنج بوديم و مهّم تر از آن ها، خودپسنداني که اکثر آن ها چون خانه در ارتفاع زندگي در خارج از کشور دارند از سيلي که در راه است و خانه هاي فرود را خراب خواهند کرد نگران نيستند، در دور اوّل رأي ندادند و امروز هم تئوري مي­دهند که اين کار خود حکومت بود که از ترس احمدي نژاد، هاشمي با آراء بالا انتخاب شود. اگر اين همه درايت و برنامه ريزي براي حاکمان قائليد که به قول ابراهيم نبوي: پس چرا اپوزسيون؟ امّا واقعيت اين است که سازمان دهنگان آراء با نشاط تر از گذشته آماده­اند از همۀ امکانات مشروع و نا مشروع براي به قدرت رساندن نمايندۀ خود تلاش نمايند. براي آن ها که خانه در فرود دارند و بايد بعد از جمعۀ آينده در اين کشور زندگي کنند فرصت ترديد وجود ندارد.

اگر چه در بسیاری از موارد کسانی که در خارج از کشور زندگی می کنند پر تلاش و متعهدانه تر از کسانی که در داخل بوده اند تلاش دلسوزانه برای آینده هم وطنان خود کرده اند.

*****

بیانیه ای هم جمعی از نویسندگان و روشنفکران نوشته اند که می توانید آن را اینجا بخوانید.

 

۳۰ خرداد ۱۳۸۴
شريعتي نياز اين روزها

 

در شلوغ بازار شوک ناشي از نتيجۀ انتخابات سالروز در گذشت دکتر علي شريعتي تحت الشعاع قرار گرفت.

واقعيت اين است که اگر دکتر شريعتي را بخواهيم در يک کلمه معنا کنيم: يک عمر مبارزه و فرياد بود عليه تحجر و واپسگرائي.

بعداز چهل سال که ملّت ايران براي آزادي و دينداري به دور از تحجّر، تلاش کرد دوباره با انتخابات اخير زنگ صداي پاي ارتجاع و تحجّر از يکي دو قدمي به گوش مي رسد.این همان نگرانی عمیقی است که امروز فریاد آقای کروبی را بلند کرده است .

دستاوردمبارزه با تحجر اندک نبوده .بزرگترین تفاوت امام در طول مبارزه با سایرین در همین نقطه است.اتکا به رای واقعی مردم ونه آرای سازمان یافته از دستاورد های همین مبارزه با تحجر است . ما به حق در دنيا و در برابر قضاوت افکار عمومي جهان، کم کم جايگاه واقعي خود را باز می یافتیم. اگر ايرادي مي گيرند، از بعضي مسؤولان است امّا دنيا تصوّر مي کند که اين بار اين مردم ايران هستند که چنين انتخابي کرده اند!

اين روزها در داخل و خارج، هر کس را که مي بيني وحشت زده است. همه ديگران يا خود را ملامت مي کنند. امّا واقعيت آن است که شأن ملّت ايران از همه چيز پر اهميت تر است که در چند قدمي قرباني شدن است. صداي پر طنين شريعتي که مثل همۀ مصلحان به دوري از تحجّر فرا مي خواند، اين بار به جاي بلندگوهاي حسينيۀ ارشاد از سراسر ايران به گوش مي رسد. صداي همان ها که شريعتي را هم تکفير مي کردند نيز شنيده مي شود امّا این بار از بعضی ستاد ها.

فاصلۀ ۲۲ تا ۲۸ مرداد شش روز بود امّا ۲۵ سال تاوان آن را مردم دادند.

۲۹ خرداد ۱۳۸۴
نظرسنجي و تقلّب

 

۱- نظر سنجی ها یکی از چالش هایی بود که در انتخابات نهم باعث فریب همۀ گروه های سیاسی شد دليل اصلي تشتت آراء و عدم ائتلاف هر دو جناح هم همين نظرسنجي ها بود. اين چالشي که نظر سنجي ها به وجود آورد يا به دليل آن بود که در يکي دو روزه آخر امدادات غيبي غير قابل پيش بيني به کمک بعضي ها آمد و يا همان امدادات از روي بعضي برداشته شده بود که نتيجه کاملاً متفاوت با همه نظر سنجي ها شد. و يا آن که نظر سنجي ها، نظر سازي عمدي بوده که جناح هاي سياسي و کانديداها نتوانند رقابت سالمي داشته باشند و طراحان وضع موجود به نتيجه مطلوب برسند، و يا آن که نظرسنجي ها به صورت علمي انجام شده ولي مردم قصد فريب حکومت را داشته اند، وپاسخي غير آن چه مي خواهند عمل کنند داده اند و يا آن که نظرسنجان اصلاً نظرسنجي علمي را بلد نيستند. در هر صورت نظرسنجي ها چالشي بزرگ در انتخابات رياست جمهوري بود.

۲- بحث تقلب در صندوق هاي رأي و يا در شمارش آراء يک بحث فرعي است که به دليل حضور نمايندگان کانديداها و تفاوت سليقۀ نمايندگان وزارت کشور و شوراي نگهبان نمي تواند بحث پر اهميتي تلقي شود که منجر به تغيير آراء گردد، از آن پر اهميت تر تخلف هايي است که تا روز رأي گيري وجود دارد و کم کم با 3 انتخاب انجام شده به صورت نهادينه درآمده: سازماندهي نيروهاي تحت امر از جايگاه فرماندهي مناطق در نيروهاي مسلح، استفاده از احساسات ديني مردم به نفع يک کانديدا، صدور فتاواي ديني به نفع يک نفر و انتقال سازمان يافته آن به درون جامعه از امکانات همگاني، ترساندن مردم از عواقب عدم حضور، رفتار سياسي شوراي نگهبان، تخريب غير منصفانه و پر از دروغ کانديداها در قالب شب نامه و شايعات، تهديد کساني که متفاوت مي انديشند و باز داشتن آنان از فعاليت هاي سياسي بخشي از اين تخلفات است.

اين گونه نشستن به کرسي رياست جمهوري، به معناي نمايندگي آراء اکثريت مردم نيست.

۲۸ خرداد ۱۳۸۴
گزارش ديروز

 

ديروز تا ساعت ۱۰ منزل بودم. روز رأي گيري بود دختر هشت ساله ام که با خواهرهايش يکي دو شب است در ستاد آقاي معين به سر برده و چهارشنبه شب پوستر پخش مي کرده، اصرار دارد که زودتر بيرون برويم، عجيب سياسي شده اين فريدۀ هشت ساله. امسال در مدرسه نماز ياد گرفته به طور تصادفي ديدم چادر نماز سر کرده و دارد در اطاق خودش خم و راست مي شود، از اين که من ديده بودمش خجالت کشيد، گفت داشتم براي معين دعا مي کردم. بوسيدمش که تو را چه به اين حرف ها! بعد نشست به تقاضاي من شعار قشنگ انتخاباتي که اين روزها جوان ها تکرار مي کردند را با خط کلاس دوّمي خودش نوشت، براي کتاب خاطراتم مي خواستم. اول صبحي سري به اينترنت زدم، ديدم نوشته شوراي نگهبان در يک نظرسنجي به مسئولان اعلام کرده که در انتخابات امروز احمدي نژاد اول خواهد شد! نظر سنجي غريبي بود. ساعت ۱۱بود که با فهميه خانم و فريده زديم بيرون به يکي از دوستان همشهري ام که در ستاد قاليباف مسئوليت مهمي دارد زنگ زدم اوضاع را پرسيدم کمي نگران بود ولي مي گفت از تماس هايي که با شهرستان ها داريم قاليباف اول است. در بدترين صورت به دور دوّم مي رود. فائزه دخترم زنگ زد که در سطح شهر مي گويند رأي احمدي نژاد بالاست، باور نکردم. دوستان سياسي ديگرم زنگ زدند همين را گفتند. يک ائتلاف سازمان يافته اعلام نشده اي در محافظه کاران شکل گرفته بود.

به مهدي از دوستان قديمي ام که اين روزها در ستاد هاشمي کار مي کند زنگ زدم، مي گفت هاشمي و قاليباف به دور دوّم مي روند من هم گفتم که معين و احمدي نژاد به دور دوّم مي روند سر راه به ستاد آقاي کروبي رفتم در ميدان فردوسي، ديدم خيلي سوت و کور بود. آقايان کيان ارفي و ذاکري آنجا بودند صحبت از دفاع سروش از آقاي کروبي بود. آقاي گرشاسبي آمد و گفت که وضع آقاي کروبي بد نيست. از حرفش استقبال نکردم، شکست را پذيرفته بودند.

رأي دادم و آمدم منزل پاي کامپيوتر، ديدم لاريجاني موقع رأي دادن گفته هر چه از دوست رسد نيکوست! با مصطفي تاج زاده صحبت کردم مي گفت معين بيش از هاشمي رأي مي آورد. به دوستان دفتر آقاي خاتمي و وزارت کشور تلفن زدم، مي گويند هاشمي و معين در صدر ليست هستند. مسألۀ احمدي نژاد باعث شد که همه به تکاپو بيافتند. بعدازظهر يک مرتبه صندوق شلوغ شد. برو بچه هاي اينترنتي هم فعال شده بودند همه از بالا آمدن احمدي نژاد شوکه شده بودند. فائزه و فاطمه و صالح و امير از گشت زني در شهر حسابي بهم ريخته بودند. مي گفتند خيلي جاها احمدي نژاد را مي نويسند به مصطفي تاج زاده زنگ زدم گفت معين اول است. از شهرها هم خبر مي دادند که عصر و شب جمعيت فوق العاده اي به صندوق ها آمده اند از پاي اينترنت بلند شدم فقط خبر مي خواندم بچه ها به خيابان ها رفتند اوضاع مبهمي بود ساعت ۱۰ شب دوباره به دوستم در ستاد قاليباف زنگ زدم گفت هاشمي اول و قاليباف دوم است. ساعت۱۰:۳۰ به مهدي در ستاد هاشمي زنگ زدم، گفت آراء ۳۰ميليون است و هاشمي با ۶۰ درصد نفر اول شد. معتقد بود عصري همه به هاشمي رأي داده اند. به رضا خاتمي زنگ زدم ساعت نزديک ۱۱ بود گفت از همه جا خبر مي دهند که معين اول است ولي با هاشمي به دور دوّم مي رود. ساعت ۱۱ فائزه زنگ زد، خيلي عصباني بود که همه پشت درهاي انتخابات مانده اند و مي خواهند رأي بدهند. خبرنگار رويتر زنگ زد که رأي تهران مي تواند معين را اول کند. همه خبرگزاري ها هم هاشمي و معين را دور دوّمي اعلام مي کنند. ساعت ۱۲ با معاون وزير کشور صحبت کردم مي گويد از شهرستان ها خبر هاشمي و معين است. ساعت ۱۲:۳۰0 شب به مصطفي زنگ زدم وزرات کشور بود مي گفت من مي گويم معين اول است، وزارت کشور مي گويند هاشمي، به خبرها نگاه مي کردم هر لحظه يک جوري بود تا ساعت۲ بيدار بودم به SMS ها جواب مي دادم با اين اعتقاد که معين از هاشمي جلوتر است رفتم خوابيدم. با اين که امروز نتايج را فهميدم! از اين شفاف تر نمي شد گزارش داد. شفاف بودن بهتر از هر چيزي نيست؟.

۲۷ خرداد ۱۳۸۴
روز انتخابات

 

راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

               شعری بخوان که با او رطل گران توان زد

 

بر آستان جانان گر سر توان نهادن

               گلبانگ   سر بلندی  بر  آسمان  توان  زد

 

گر دولت وصالت خواهد دری گشودن

               سرها  بدین  تخیّل  بر  آستان   توان   زد

 

عشق و شباب و رندی مجموعۀ مراد است

               چون جمع شد معانی گوی  بیان توان  زد

 

حافظ بحقّ قرآن کز شید و زرق بازآی

              باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد

۲۶ خرداد ۱۳۸۴
فردا روز اصلاح نظام

 

این جمله از مهندس سحابی است :

اگر۲۸ مرداد مردم در خانه نمی ماندند، مصدق می ماند.

27 خرداد هم مثل 28 مرداد است. نگذاریم دموکراسی در این کشور عقب بیافتد. 

 تا فردا و انتخاب مدافع حقوق مردم و مات شدن اقتدارگرایان که به فکر مصادرۀ آخرین سنگر قدرت هستند.

۲۵ خرداد ۱۳۸۴
دو خاطرۀ انسانی از دکتر معین

 

چندی پیش ستاد آقای دکتر معین دعوت کرد که در جلسۀ وبلاگ نویسان شرکت کنم. من هم به دلیل اهمیت وبلاگ و این که دکترمعین تنها کسی بود که در میان کاندیداها به مسألۀ وبلاگ نویسی توجه داشت. به عنوان یک وبلاگ نویس و نه به عنوان دوست ایشان شرکت کردم. در مورد حوادث کوی دانشکاه حرف می زد. در مورد شب بعد از ماجرا که تا صبح در کوی دانشگاه بودند. می گفت وقتی خبر رسید که یک نفر کشته شده، همان جا استعفاء دادم و قبل از مشورت با هر کسی آن را به خبرگزاری ها دادم. من همان جا یاد یک مذاکرۀ دردناکی افتادم که با دکتر معین در حاشیۀ دولت داشتیم، رفته بودم صحبت کنم که استعفاء ندهد. ظاهراً ماجرا استعفاء در مورد مسائل کاری بود. من هم استدلال های خودم را می کردم که باید ادامه داد. تازه ماجرای قتل خانم زهرا کاظمی اتفاق افتاده بود. همه از این اتفاق تلخ ناراحت بودیم. آقای معین دست آخری به من گفت: از همۀ این حرف ها گذشته، واقعاً چگونه می توانیم وجدانمان را راضی کنیم و همکار حکومتی باشیم که به این راحتی یک خبرنگار مهمان را در زندان به قتل برسانند و بعد بسیاری از دست اندرکاران برای توجیه آن، به جای مجازات مسببان تلاش کنند. این جا که رسید ساکت شدم.

حالا آقای دکتر معین با این روحیات انسانی کاندیدای ریاست جمهوری است. گفته به جای استعفاء قصد مقاومت دارد. بزرگترین خصلتی که آدم ها را «انسان» معرفی می کند، توجه به حقوق سایر انسان هاست.

اگر بتوانیم با یک رأی انسان ها را که به آبرو و خون انسان ها حساس هستند به قدرت برسانیم و نکنیم، عذاب وجدان و افسوس را یک جا خواهیم داشت.

۲۴ خرداد ۱۳۸۴
دورۀ دوم اصلاحات با مقاومت بيشتر

 

دورۀ اول اصلاحات سپري شد. خيلي ها اصلاً پيشرفت هاي اجتماعي و سياسي اين دوران را نمي بينند و بعضي از همۀ آن ها دفاع مي کنند. اما خود آقاي خاتمي مي گويد که اصلي ترين انتقاداتي که به روند اصلاحات در هشت سال گذشته مي شود اين است که چرا به همۀ اهدافش نرسيد. تحليل گران هم دليل آن را غير از کارشکني هاي رقباي قدرتمند، در آن مي دانند که مقاومت لازم از سوي آقاي خاتمي صورت نپذيرفت و رئيس جمهور از همۀ امکانات و قدرتش استفاده نکرد. اين يک تجربۀ مهّم در برابر جامعه و مردم ماست. امروز دو گزينه براي اکثريت جامعه وجود دارد: يکي تحريم که با وضع موجود و فعال شدن چهرهاي اصلاح طلب و دگرانديش امکان سازماندهي معني دار آن وجود ندارد، و يکي انتخابات فردي که مسير اصلاح را ادامه دهد امّا مقاومت کند و از همۀ امکاناتش براي دفاع از حقوق مردم استفاده کند. اين وظيفۀ نخبگان است، به خصوص که عده اي با شارلاتانیزم تبليغاتي و استفاده از نيروهاي قدرتمند و سازماندهي شده مي خواهند شعارهاي اکثريت جامعه را مصادره نمايند. در شرايطي که اقتدارگرايان گمان مي بردندکه با اين انتخاب همۀ حاکميت را يک جا از آن خود مي­کنند و انتقام هشت ساله را مي گيرند، اگر نخبگان تلاش کنند در اين دو روز باقي کسي را که قصد مقاومت دارد را در مجموعۀ حاکميت قرار دهند مورد تقدير جدي نسل فعلي و نسل هاي آيندۀ ايران قرار خواهند گرفت.

۲۳ خرداد ۱۳۸۴
انفجارها و رأي دکتر معين

 

مسألۀ انفجارهاي ديروز و امروز درست در روزهايي اتفاق مي افتد که يک مرتبه رأي دکتر معين جهش فوق العاده اي پيدا کرد و حتي، احتمال رسيدن وي به مرحلۀ دوم پا به پاي قاليباف در نظر سنجي ها جدي شد.

معين تنها کسي است که بيشترين رأي 50 درصدي که اعلام کرده بودند در انتخابات شرکت نمي کنند را می تواند به خود اختصاص دهد.

این حضور برای کسانی که مخالف شرکت در انتخابات هستند و از آن مهمتر مخالف رأی آوردن دکتر معین، بسیار ناراحت کننده است.

اگر چه بر اساس اعلام هاي رسمي بيشترين اتهام ها متوجه گروه هاي جدائي عرب است اما سود آن را جبهۀ متحدي مي برد که علاقمند به فعال شدن آراي ساکت نيستند.

در هر صورت حتي اگر اين انفجارها هم صورت نمي گرفت، مي شد فهميد که بعضي ها براي اين که دکتر معين رأي نياورد و يا به دور دوم نرود، بازي انتخابات را به هم بزنند. پاسخ آن را هم با انتخابات چهرۀ اصلاح طلب طرفدار حقوق مردم بايد داد.

۲۲ خرداد ۱۳۸۴
لحظات حساس اين روزها

 

ما همه نويسنده ايم. در داخل و خارج حق داریم به عنوان ايراني در مورد سرنوشت ايران نگران باشيم و در مورد آن بنويسيم. در شرايطي که وضع کشورمان حساس تر مي شود، طبيعي است که بيشتر مي نويسيم. يکي از حساس ترين مقاطع کشور ما چند روزي است که تا روز جمعه مانده است هشت سال تجربه اصلاحات انجام داده ايم. هر کسي هم به اين هشت سال مي تواند انتقاداتي داشته باشد. اما مهم تر از همه انتقادات اين است که روند سياسي جامعه به سمت آزادي وتحقق اهداف جامعه مدني بوده است. مخالفان اين حرکت هم هشت سال است که با اين انتخابات مردم جنگيده اند. با عدم حضور مردم، شوراها و پارلمان را در اختيار گرفته اند و معاون قدرتمند وزارت اطلاعات در دوران فلاحيان کمي شفاف تر گفته مهم اين است که در اين انتخاب روندي که در دو خرداد آغاز شود ادامه پيدا نکند. هيچ تحليل گري اعتقاد به سقوط رژيمي مثل ايران که حداقل نفت دارد و نيروي مسلح، ندارد. ما وظيفه بسيار سنگيني پيدا کرده ايم جوان هايي که در ايران هستند و نمي خواهند و يا نمي توانند از ايران خارج شوند در وضعيت حساس تری هستند. با شرکت نکردن در انتخابات، زمينه حضور يکي از اقتدارگراها فراهم مي شود و دود آن مستقيماً به چشم جواناني مي رود که در ايران هستند و ديگر نمي توانند در خيابان ها رفت و آمد دلخواه را داشته باشند، وبلاگ بنويسند و زندان نروند. دل هاي پرکينۀ مخالفان قدرتمندی که در اين هشت سال از انديشه والاي جوانان ايراني که آنان را ناکام کرده اند آماده انتقام هستند در انتظار آنان است. آن ها که توانسته انددر جاهاي ديگر دنيا جائي براي زندگي پيدا کنند، اگر چه بسيار سخت بر بسياري از آنان مي گذرد اما از انتقام فضاي عمومي زندگي روزمره اقتدارگرايان دورند. ما - چه آن ها که در داخل و چه آن ها که در خارج قلم مي زنيم - وظيفه داريم که تنها به فکر کساني باشيم که بعد از جمعه آينده مي خواهند در فضاي سياسي و اجتماعي کشور زندگي کنند. به آن ها کمک کنيم تا به کسي رأي دهند که به آزادي ها اعتقاد داشته باشد. دموکراسي را باور کند. در سابقه اش نشان داده باشد که جوان براي او يک تهديد نيست. و راهي که بايد جوانان ديروز با 2 خرداد آفريدند، با سرعت بيشتر و روش هاي فعال تر ادامه يابد. لحظه تاريخي سختي در برابر ما نويسندگان قرار دارد.

8 4        ۱   ۲    ۳    ۴       3  7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.