۰۱ خرداد ۱۳۸۶
دهمین سالگرد دوم خرداد

 

فردا دهمین سالگرد دوم خرداد است. از مدتی پیش، دوستان علاقه مند بودند که این روز را گرامی بداریم. مصطفی تاجزاده محور کار شد. آقای خاتمی گفته بود اگر تبلیغات نکنید، می آیم. نمی دانستیم چه طور به مردم خبر بدهیم. دوستان زیادی کمک کردند تا امروز آن جلسه در تهران برگزار شد. با آن که کار خبری نکرده بودیم، جمعیت فراوانی آمده بود. خیلی از چهره های معروف و جوانانی که به حرکت اصلاحی مردم باور داشتند. واقعاً شاید حتی خیلی ها که انتقاداتی به روند دوم خرداد و اصلاحات و مدیریت آن و دولت برآمده از آن دارند ولی لااقل امروز باور کرده اند که اگر حرکت اصلاحی مردم دنبال می شد، می توانست بسیاری از واقعیت های مورد نیاز را به لایه های درونی جامعه ببرد.

واقع گرایی مخاطبان در جلسه امروز کاملاً مشهود بود. آقای خاتمی حرف های مهمی زد ولی کاملاً معلوم بود حرف هایش را بیش از گذشته بااحتیاط می زند. جوان ها هم خیلی منطقی و معقول نشسته بودند. مجلس هیجان نداشت. شاید هم کمی به ضعف برنامه ریزی تریبون بر می گشت. آقای خاتمی در مورد دوم خرداد حرف زد و این بار از مشکلات جریان اصلاحات حرف زد. دو سه بار که از انتخابات آزاد حرف زد، مردم کف زدند. احسان نراقی با آن سن و سالش آمد پیش من و گفت مردم خیلی هوشمند کف می زدند. امروز اگر چه از هیجان خبری نبود، اما یک بار دیگر آدم هایی که می خواستند آقای خاتمی و اصلاح طلبان را ببینند، دور هم جمع شدند. واقعاً مبارک باشد دوم خرداد، روز واقعی رأی مردم.

 

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.