۰۱ شهريور ۱۳۸۶
روابط ایران و عرب ها

 

عرب­ها در همسایگی ایران به دلائل مختلف از نظر استراتژیک و سیاست خارجی بسیار پراهمیت هستند. منافع مشترک با یکدیگر دارند. ناسیونالیسم عرب به شدت قوی است. همه مسلمانند؛ و به صورت تاریخی، به خصوص کشورهای خلیج فارس از ایران همواره به دلیل بزرگ بودن و قدرتمند بودن نگرانند. مردم عرب اسرائیل را همیشه به عنوان یک مشکل جدی می­دانند و با آن به شدت مخالف هستند. در دهه­های اخیر پیشرفت قابل توجهی کرده­اند. رهبران عرب به همین دلیل همواره سعی در تحکیم روابط خود با آمریکا کرده­اند و نیز همیشه، بعد از انقلاب تلاش در عدم موفقیت روابط ایران و آمریکا داشته­اند. از خصوصیات حکومت­های عرب این بوده است که همواره اسرائیل را مهم­ترین خطر برای خودشان می­دانسته­اند و به خاطر نظرات مردمشان نیز در مخالفت تبلیغاتی و علنی با اسرائیل کم نمی­گذاشتند. این عاملی بود که می­توانست کشورهای عربی را با ایران نزدیک کند. اتفاق مهم و خطرناکی که اخیراً در حال انجام است این­که با کمک آمریکا و به­خصوص بعد از سفر تسلیحاتی اخیر وزرای خارجه و دفاع آمریکا به منطقه و فروش اسلحه به آن­ها، در نظر رهبران عرب ایران جایگزین اسرائیل، به عنوان خطر اول و مهم­تر می­شود. این برای ایران و منطقه خیلی خطرناک است. باید برای ایجاد روابط دوستانه با کشورهای عربی تلاش کرد. برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب در دوران دولت آقای خاتمی روابط صمیمانه و اعتمادسازی انجام شد. نادیده گرفتن کشورهای عربی که با تمهیداتی می­توانند همراهان خوبی برای سیاست خارجی ایران باشند، به ضرر دیپلماسی استراتژیک ایران است. البته اگر راهی بود که به جای همکاری با این کشورها، ارباب آنان را از دشمنی باز می­داشتیم خود به خود عرب­ها نیز پشت سر ایران قرار می­گرفتند.

 

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.