۰۱ مهر ۱۳۸۳
ماندلا سمبل مقابله با خشونت

 

ماندلا سمبل آزادگي و رنج دنياي معاصر است. شايد کمتر شخصيتي مثل او مورد احترام همگان باشد. يکبار که به تهران آمده بود، جزئي از پروتکلش اين بود که در شب با دوربين فلاش دار کسي حق عکس گرفتن از او را نداشت زيرا چشمش آسيب مي ديد. واقعاً هم پدرمان در آمد تا توانستيم عکاس هاي فلاش دار را از محوطه سعدآباد دور کنيم.

ولي آخرش هم يک نفر عکاسي که نمي دانم از کجا پيدايش شده بود بي خبر از همه جا فلاش زد. علاوه بر محافظان و اطرافيانش، خودش هم متوقف شد و نگاه بدي به عکاس کرد!

از خصوصيات ماندلا در ايام رياست جمهوري اش يکي اين بود که که مهمانانش را به جزيره روبن، جايي که 18 سال در آنجا زنداني بود، مي برد و به مهمانان مي گفت که من همواره به اين نکته فکر مي کردم که بعد از آزادي بايد به واقعيت و آشتي فکر کرد.

يک بار در سخنراني معروف معارفه اش پس از آزادي از زندان هم از سه زندان بان سابق خود قدرداني کرد. يکبار هم وقتي مشکلات اجتماعي و اخلاقي کلينتون زياد شده بود در آمريکا به وي گفت مرد کسي است که وقتي زمين خورد دوباره از جا بر خيزد و راست قامت تلاشش را ادامه دهد.

اي کاش همه در همه جاي دنيا با دوريختن تخم کينه و انتقام به مهرباني فکر مي کرديم.

8   4       ۱    ۲    ۳    ۴      3 7
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.