۱۹ آذر ۱۳۹۷
وازدگی سیاسی و دینی دانشگاه
بمناسبت روز دانشجو ⭕️در سالروز درگذشت علامه جعفری شنیدم آقای سید محمد صادق قاضی طباطبایی ( از مبارزین پیش از انقلاب واز یاران نزدیک آیت الله طالقانی) برای استاد منوچهر درصدوقی سها نقل کرده است که در سال های قبل از انقلاب در دانشگاه پهلوی شیراز قرار بوده تا کنگره ای برگزار شود. رییس دانشگاه به وسیله اشخاصی از مرحوم استاد مطهری درخواست می کند که برای سخنرانی دراین مراسم حاضر شوند. ⭕️دانشگاه و دانشجو از چنان اهمیتی برخوردار بود که مرحوم مطهری در پذیرش دعوت تردید می کند. به آن واسطه پیغام می دهد اجازه دهید به علامه جعفری پیشنهاد دهیم که در این سخنرانی دانشگاهی شرکت می کند یا نه. ایشان بر علوم جدید از من مسلط تر هستند. مرحوم مطهری شخصا با محمدتقی جعفری تماس می گیرد و به دلیل جایگاه مهم دانشگاه و سخنرانی برای دانشجویان در یک کنگره، علامه جعفری به درخواست مطهری می پذیرد که سخنران دانشگاه باشد. ⭕️در همان سالها که این چهره های مورد علاقه دانشجویان را به دانشگاه راه نمی دادند، دانشجویان در حسینه ارشاد و مسجد کرامت مشهد و حسینه قبا و مسجد الجواد و چندین پاتوق مذهبی دیگر می گشتند که از علی شریعتی و سید علی خامنه ای و مفتح و مطهری و بازرگان بشنوند . ⭕️این سالها دانشگاه ها در حوزه سیاسی بی رمق شده اند.اخیرا رییس نهاد برای همین دانشگاه بی رمق سیاسی هم خط ونشان کشیده بود. سیاست جیز است و نباید در آن وارد شوند. این از حوزه سیاسی. ⭕️در حوزه های دینی. من محرمی از توی خیابان ۱۶ آذر می گذشتم. بنر زده بودند. سعید حدادیان و سعید قاسمی و استاد پناهیان در دانشگاه سخنرانی می کردند طبیعی است که می توان حدس زد که چقدر اقبال دانشجویی در حوزه مذهبی به این سخنرانان هست. تازه بپذیریم که این سخنرانان چهره های محبوب دینی. تلویزیون که مرتب از اینها پخش می کند. ⭕️شاید به همین دلیل رییس دانشگاه علامه هفته پیش گفته بود استقبال و انگیزه دانشجویان برای مراسم سیاسی کم شده است ⭕️حرمت به دانشجو، به آنها اعتماد به نفس میدهد. درس خوان تر می شوندو درسهای بهتر گفته می شود. ⭕️این مراقبت های بیرونی آفت بزرگ نسل آینده است. هم از نظر علمی وهم از نظر دینی در هرحال ۱۶ آذر روز دانشجو مبارک باشد

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.