۲۷ تير ۱۳۸۶
شهادت امام هادی را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می گویم.

۲۵ تير ۱۳۸۶
میلاد امام باقر پنجمین امام شیعیان مبارک باشد

۲۱ تير ۱۳۸۶

استاد شجریان پدر آواز موسیقی ایران در غم از دست دادن مادر عزادار است. امیدوارم تسلیت ما را هم بپذیرد.

۲۰ تير ۱۳۸۶

به سؤالات شما که از سایت نواندیش پرسیده بودید، پاسخ گفته ام. اینجا آن را بخوانید.

 

۱۳ تير ۱۳۸۶
هم میهن یکی از حرفه ای ترین روزنامه های تاریخ ایران امروز توقیف شد. خیلی دردناکه. حتما دست اندر کارانش می دانند مورد تقدیر هم میهنان هستند. شاید همین جرم برای بسته شدنش کافی باشد.

۰۷ تير ۱۳۸۶

سایت خوب نواندیش دعوت کرده تا هر کسی میخواهد چیزی از من بپرسد سؤال کند تا پاسخ دهم. اینجا میتوانید بپرسید.

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.