۲۶ اسفند ۱۳۸۷

بالاخره آقای خاتمی بیانیه انصراف خود را منتشر کرد!!!!

 

نتیجه انتخابات هرچه باشد اخلاق­مداران پیروز خواهند بود / من به حکم وظیفه اخلاقی و برای پرهیز از هرگونه پراکندگی در آراء از صحنه نامزدی انتخابات کنار می­کشم / شائبه رقابت بر سر قدرت برای من که همواره بر اخلاق تأکید داشته و دارم، امری است که همه تلاش خود را در رفع آن به کار خواهم برد / به برادران عزیزم آقایان کروبی و موسوی نیز صمیمانه عرض می­کنم که مدبرانه و دلسوزانه صحنه را با تفاهم چنان مدیریت کنند که خدای ناخواسته به تفرقه و تشتت نیانجامد.

http://baran.org.ir/?sn=news&pt=full&id=2325

۱۵ اسفند ۱۳۸۷
شهادت امام حسن عسکری (ع ) را تسلیت میگویم

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.