من وآدم برفی و دریا

<فیلم انیمیشن روح
<هاشمی رفسنجانی همیشه پیشتاز سیاست بود.
<مستند معضل اجتماعی
<یلدای انلاین کرونایی.
<کتاب بچه های صحرا را خواندم.
<مدار صداوسيما
<روحانی ای که دین را به کودکان با زبان کودکانه خودشان می آموخت
<توییت های سند نشده پارسال( قسمت دوم)
<توییت های سِند نشده
<گاهانه‌های خودمانی
<خاطرات گاهانه کرونایی (11)
<خاطرات گاهانه کرونایی (10)
<خاطرات گاهانه کرونایی (۹)
<خاطرات گاهانه کرونایی (8)
<خاطرات گاهانه کرونایی (7)
<خاطرات گاهانه کرونایی (۶)
<خاطرات گاهانه کرونایی (5)
<خاطرات گاهانه کرونایی (۴)
<خاطرات گاهانه کرونایی (۳)
<خاطرات گاهانه کرونایی (۲)

جستجوی
در

۰۴ بهمن ۱۳۹۹

تشکر اصلاح طلبان از آقای واعظی
واقعا همه اصلاح طلبان باید از اقای واعظی تشکر کنند. بار چندمی است که میگوید روحانی اصلاح طلب نبوده و اصلاح طلبان برای رای آوردن روحانی هیچ تلاش نکرده اند. می گوید تازه چندین پست استانداری و معاونت وزیر به اصلاح طلبان هم داده که باید تشکر کنند. من به بحث نمک نشناسی کاری ندارم. اما توجه اصولگرایان را که تمام تلاششان این است روحانی را اصلاح طلب جا بزنند، به این سختان رییس دفتر محترم جلب میکنم. تندروها میدانندروحانی که تمام شده اما انها میخواهند با روحانی اصلاحات را تمام شده اعلام کنند که دیگر مثل کذشته یک تکرار میکنم خاتمی همه معادلات را به هم نزند. سخنان واعظی در این شرایط خیلی قابل تقدیر است.

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.